برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3161 روز پیش

جواب تمام سوالات بیمه ای خود را در اینجا بگیرید

سوال و جواب
• مراحل صدور بیمه‌نامه چیست؟
• طبق قوانین بیمه، شرکت بیمه به چه نحو خسارت پرداخت می‌کند؟
• آیا بیمه‌گذار می‌تواند اموال خود را همزمان برای یک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بیمه به قیمت روز بیمه کند؟
• چه عواملی در میزان نرخ حق بیمه موثر می‌باشد؟
• سه خطری که در اغلب بیمه‌های اموال استثنا هستند، کدامند؟
• اطلاعات و اظهارات بیمه‌گذار که در پیشنهاد بیمه درج می‌شود و بیمه‌گر با توجه به آن‌ها در مورد پذیرش یا رد پیشنهاد و تغییر نرخ بیمه تصمیم می‌گیرد، در چه زمینه‌هایی است؟
• دو مشخصه بارز قرارداد بیمه چیست؟
• بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه چه وظیفه‌ای دارد؟
• در بیمه آتش سوزی چه نوع خسارتی جبران می‌شود؟
• طبق قانون چه کسی شخص ثالث تلقی می‌شوند؟
• در بیمه عمر چه مواردی استثنا محسوب می‌گردد؟
• اگر شخصی بر اثر تصادف با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه ای مصدوم یا فوت شود، یا اینکه راننده بعد از تصادف صحنه حادثه را ترک کند، آیا او یا باز ماندگانش می‌توانند هزینه یا غرامت دریافت کند؟
________________________________________
سوال: مراحل صدور بیمه‌نامه چیست؟
جواب:
• پیشنهاد از سوی بیمه‌گذار
• تکمیل پرسشنامه
• ارزیابی خطر و تعیین نرخ حق بیمه
• صدور بیمه‌نامه
سوال: طبق قوانین بیمه، شرکت بیمه به چه نحو خسارت پرداخت می‌کند؟
جواب: مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه، با قیمت باقی‌مانده آن بعد از حادثه. خسارت وارده به پول نقد پرداخت خواهد شد، مگر اینکه حق تعمیر و تعویض را بیمه‌گر تعهد کرده باشد، که در آن صورت باید طی مدتی این تعمیر و تعویض انجام شود که در مدتی کمتر از آن ممکن نیست.
سوال: آیا بیمه‌گذار می‌تواند اموال خود را همزمان برای یک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بیمه به قیمت روز بیمه کند؟
جواب: پاسخ منفی است. زیرا بیمه نمی‌تواند موجب سود و منفعت بیمه‌گذار شود. البته بیمه مشترک بطوری که مجموع سرمایه‌های بیمه شده نزد چند بیمه‌گر برای یک مورد بیمه از ارزش واقعی تجاوز نکند، مجاز است.
سوال: چه عواملی در میزان نرخ حق بیمه موثر می‌باشد؟
جواب:
• تواتر یا احتمال وقوع خسارت
• شدت وقوع خسارت
سوال: سه خطری که در اغلب بیمه‌های اموال استثنا هستند، کدامند؟
جواب: خطر جنگ، خطر انرژی هسته‌ای و مواد رادیو اکتیو؛ و خطر برخورد امواج صوتی هواپیماهایی که با سرعتی فراتر از صوت پرواز میکنند.
سوال: اطلاعات و اظهارات بیمه‌گذار که در پیشنهاد بیمه درج می‌شود و بیمه‌گر با توجه به آن‌ها در مورد پذیرش یا رد پیشنهاد و تغییر نرخ بیمه تصمیم می‌گیرد، در چه زمینه‌هایی است؟
جواب:
• محل استقرار مورد بیمه
• صورت ریز اموالی که بیمه می‌شوند
• مبلغ بیمه شده
• بیمه نامه‌های دیگر در مورد اموال بیمه شده
• سابقه خسارت
• رد پیشنهاد بیمه از طرف بیمه‌گر دیگر
• خطرهای مورد پوشش
• شروع و مدت پوشش بیمه‌ای
سوال: دو مشخصه بارز قرارداد بیمه چیست؟
جواب:
• کتبی بودن قرارداد بیمه
• وجود نفع بیمه پذیر
سوال: بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه چه وظیفه‌ای دارد؟
جواب: بیمه‌گذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان ممکن و ظرف پنج روز از تاریخ وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد، والا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود، مگر اینکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است، اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر پنج روز برای او مقدر نبوده است.
سوال: در بیمه آتش سوزی چه نوع خسارتی جبران می‌شود؟
جواب:
• خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق
• هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است
• تلف شدن یا معیوب شدن مال در حین نجات دادن آن از حریق
• خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزیی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق
سوال: طبق قانون چه کسی شخص ثالث تلقی می‌شوند؟
جواب: کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه دچار زیان‌های بدنی یا مالی می‌شوند، از لحاظ قانون شخص ثالث تلقی می‌شوند، به استثنای اشخاص زیر:
• بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه
• کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه، حین کار و ادای وظیفه
• همسر و پدر و مادر و اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده و بیمه گذار مسئول حادثه باشد
سوال: در بیمه عمر چه مواردی استثنا محسوب می‌گردد؟
جواب:
• خودکشی ارادی بیمه گذار
• قتل بیمه شده بدست ذینفع یا استفاده کننده
• خطر جنگ
سوال: اگر شخصی بر اثر تصادف با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه ای مصدوم یا فوت شود، یا اینکه راننده بعد از تصادف صحنه حادثه را ترک کند، آیا او یا باز ماندگانش می‌توانند هزینه یا غرامت دریافت کند؟
جواب: صندوقی بنام صندوق تامین خسارت‌های بدنی وجود دارد که تحت مدیریت بیمه مرکزی ایران است. وظیفه این صندوق پرداخت غرامت و هزینه تا مبلغی معین، به کسانی است که به علت بیمه نبودن وسیله زیان دیده اند.


خدمات بیمه
بیمه عمر و سرمایه‌گذاری
بیمه های اشخاص بیمه های عمر بیمه عمر و سرمایه‌گذاری
بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدار ترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می نماید.
در شرایط کنونی آیا می توان از تورم چشم پوشی کرد؟ چنانچه سرمایه بیمه های عمر متداول در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد آیا در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود؟ و این در حالیست که با توجه به نرخ تورم بدیهی است که پاسخ منفی است.
اما با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربری بیمه در جهان دسترسی خواهید یافت. انتخاب امروز شما موجب تامین مالی خانواده و بهره مندی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد شد، ضمن اینکه با پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به گونه ای همگون با تورم ، شما طرحی ارزشمند را چه برای امروز و چه برای فرداهای خانواده خویش برگزیده اید.
می توان مزایای این طرح را در سه بخش کلی دسته بندی نمود:
١) مزایای بیمه عمر
٢) مزایای جانبی بیمه عمر
٣) مزایای سرمایه گذاری
تامین خاطر و آرامش خیال:
همگی ما تصویری از آیند را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنجه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.
دسترسی فوری به پول نقد:
در شرایط ناگوار ماهیت نقدی بودن این سرمایه گذاری به همراه سرمایه بیمه عمر حائز اهمیت می نماید. بدون قید و بند های ناشی از ضوابط مالیاتی و انحصار وراثت سرمایه مذکور می تواند در تامین مخارج بازماندگان به گونه ای موثر راهگشا بوده و تا زمانیکه بازماندگان خود را با شرایط جدید وفق دهند به خوبی ایفای نقش نماید.
شرکت بیمه کارآفرین پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف مدت ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.
سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری همواره به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذینفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.
تعیین ذینفع به سلیقه خود شما:
در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند. حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر با محدودیت های قانونی مواجه است.
تخصیص اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری به دیگری:
در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما می توانید اندوخته حاصل از سرمایه گذاری را بنابر میل خود و آنگونه که تمایل دارید به شخص دیگری تخصیص دهید.
معافیت مالیاتی:
مطابق ماده 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند.
نظر به ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.
بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین کاملاً انعطاف پذیر بوده بگونه ای که منطبق بر شرایط و نیازهای شما طراحی گشته و در طی مدت اعتبار بیمه نامه می تواند همراه و همگون با نیازهای شما تغییر یابد بدون آنکه بر خلاف بیمه های عمر متداول نیازی به فسخ آن باشد. مزایای ویژه و منحصر این بیمه نامه عبارتند از:
انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه:
چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه بیمه عمر و سرمایه گذاری خویش به دلایلی قادر به پرداخت حق بیمه نبوده و نقدینگی کافی بدین منظور در دسترس وی نباشد ، می تواند از اندوخته حاصل از سرمایه گذاری خویش به منظور پرداخت حق بیمه آن سال استفاده نماید.
چنانچه بیمه شده تمایل به افزایش یا کاهش حق بیمه داشته باشد می تواند تغییرات مورد نظر خویش را بر خلاف دیگر بیمه های عمر اعمال نماید.
بیمه شده قادر است که حق بیمه عمر و سرمایه گذاری را که پرداخت می نماید هر ساله تعدیل نماید. این امر دارای دو مزیت است:
١) با تعدیل حق بیمه پرداختی می توان سرمایه اصلی بیمه عمر که همان سرمایه فوت می باشد را تعدیل نمود. تعدیل بدان معنی است که سرمایه بیمه عمر هر سال نسبت به سالهای پیشین افزایش می یابد و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته می شود.
٢) دیگر آنکه با تعدیل حق بیمه پرداختی بصورت مستمر اندوخته حاصل از سرمایه گذاری نیز پیشرفت مناسبتری داشته و به گونه ای قابل توجه افزایش خواهد یافت.
افزایش سرمایه اصلی بیمه عمر (سرمایه فوت):
این نکته حائز اهمیت است که گاهاً بدلیل بوجود آمدن پاره ای از تغییرات در ساختار خانواده ایشان نیاز بیشتری به تامین مالی خواهند داشت، این امر می تواند به طور مثال به واسطه پیوستن عضوی جدید به اعضای خانواده ما تحقق یابد.
چنانچه بیمه شده به دلایلی مایل باشد خانواده خویش را از تامین مالی بیشتری برخوردار سازد می تواند سرمایه بیمه عمر خویش را افزایش دهد، بدون آنکه برخلاف دیگر بیمه های عمر نیازی به بازخرید بیمه نامه فعلی و اخذ قرارداد جدیدی باشد.
تعدیل سرمایه اندوخته بیمه عمر:
بیمه شده می تواند نرخ تعدیل سرمایه فوت بیمه عمر خویش را افزایش دهد. اهمیت افزایش نرخ تعدیل سالانه هنگامی آشکار می گردد که پیشرفت و رشد بیشتر سرمایه فوت بیمه عمر به منظور مقابله با تورم مد نظر باشد. پیشرفت همگون و مناسب سرمایه فوت بیمه عمر با تورم ارزش آن را همواره به روز نگاه می دارد.
این در حالی است که اگر سرمایه بیمه عمر منتخب شما در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد با انتخاب نرخ تعدیل سرمایه فوت مناسب، در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود.
کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل:
در صورتیکه بیمه شده تمایل به کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل سرمایه بیمه عمر داشته باشد در تدوین شرایط منطبق بر میل خویش مخیل خواهد بود. بیمه شده همچنین می تواند نرخ تعدیل سرمایه بیمه عمر را برابر صفر منظور نماید.
مزیت ویژه در پرداخت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه:
بیمه کار آفرین علاوه بر اینکه در صورت فوت بیمه شده سرمایه فوت را پرداخت می نماید، اقدام به پرداخت تمامی ذخیره های ریاضی بیمه نامه و اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته ذخیره ریاضی را نیز می نماید که این مزیت در بیمه نامه سایر شرکتهای بیمه موجود نمی باشد.
پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه:
در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چند برابر افزایش یابد.
از کار افتادگی:
در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه کار آفرین حق بیمه ها را تا پایان مدت قرارداد متقبل شده و از جانب بیمه شده پرداخت خواهد کرد و برنامه بیمه عمر و سرمایه گذاری همانند گذشته و به همان منوال به قوت خود باقی خواهد ماند و ادامه خواهد یافت.
بیمه بیماریهای صعب العلاج:
این پوشش بیمه شده را در برابر پنج بیماری خاص بیمه کرده و قسمتی از هزینه های درمانی را حداکثر تا سقف ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال متقبل خواهد گردید.
این بیماریها عبارتند از:
• سکته قلبی
• سکته مغزی
• سرطان
• پیوند اعضاء
• عمل جراحی کرونر و قلب باز
سرمایه گذاری مناسب:
بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین بیمه ای است که همزمان با بیمه نمودن عمر شما امکانات متنوع سرمایه گذاری منابع ذخیره ریاضی حق بیمه های پرداختی شما را در سبد سرمایه گذاری خود متشکل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری، در دسترس شما قرار می دهد تا در هر زمان از منابع یاد شده بهره مند شوید. شایان ذکر است که در سه سال گذشته سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه 18% هر ساله به مانده حساب بیمه گذار افزوده گردیده است.
دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری:
حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند هرگاه که مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید. در دیگر بیمه های عمر و پس انداز کل اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه شده نمی تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.
دریافت وام:
بیمه شده می تواند تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.
شما بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود:
مهمترین وجه این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری آن از جانب شرکت بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین می باشد.
ضمانت سودآوری:
شرکت بیمه کارآفرین حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علی الحساب تضمین می نماید.این حداقل نرخ سود تضمینی اندوخته ای معادل آنچه دیگر بیمه های عمر و پس انداز در پایان قرارداد پرداخت می نمایند را حاصل می نماید، ضمن آنکه با تحقق به سود های بالاتر اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری شما، سرمایه ارزشمند تری را در دسترستان قرار خواهد داد.
این نکته در مقایسه با دیگر بیمه های عمر و پس انداز حائز اهمیت است که پانزده درصد حداقل تضمین و بصورت علی الحساب خواهد بود.
میزان مشارکت شما در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین:
مشارکت در منافع شرکت بیمه کارآفرین از سود های حاصل از سرمایه گذاریهای صورت گرفته تنها ده درصد می باشد و نود درصد باقیمانده به حساب اندوخته بیمه عمر بیمه شده منظور می گردد. این در حالی است که قسمت عمده سود های حاصل عاید بیمه شده خواهد گردید و وی بصورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهد بود.
مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات:
با درک این واقعیت که غالب ما مایل به سرمایه گذاری سیستماتیک برای آینده خود و خانواده مان هستیم، لیکن اغلب آنرا بصورت سیستماتیک انجام نمی دهیم و اگر هم بخواهیم آنرا انجام دهیم با مسائل گوناگون مواجه خواهیم شد که انجام آنرا بسیار دشوار می نماید، تحت این شرایط بیمه نامه تمامی این وظایف را بر عهده گرفته و از جانب شما اقدام به سرمایه گذاری مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات می نماید.
بیمه مستمری و بازنشستگی:
در زمان شروع و پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست کتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایه حساب اندوخته بیمه خویش، به صورت یکجا، آن را تبدیل به یکی از انواع بیمه های مستمری نماید.
پشتوانه و اعتبار مالی شرکت بیمه کارآفرین:
قطعاً حصول اطمینان از اعتبار مالی بیمه گر بیمه عمر در ایران، همانند دیگر نقاط جهان از اهمیت فوق الغاده ای برخوردار است. شرکت بیمه کارآفرین، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانک کارآفرین، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی ایران قرار دارد. 50 درصد حق بیمه های پرداخت شده توسط بیمه شده نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی خواهد بود. ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتکائی بین المللی منتقل خواهد شد.
شرایط عمومی بیمه عمرزمانی با سرمایه نزولی
ماده اول) تعاریف:
بیمه گر: شرکت سهامی بیمه کارآفرین می باشد.
بیمه شده: شخصی است که فوت او موضوع قرارداد بیمه است و سن او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهد.
بیمه گذار: شخصی است که با بیمه گر قرارداد بیمه را منعقد می کند و پرداخت حق بیمه و یا اقساط حق بیمه را تعهد می نماید. بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشند.
استفاده کننده: استفاده کننده شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد و از مزایای آن بهرمند می شود.
موضوع بیمه: موضوع بیمه مورد این بیمه نامه بیمه عمر زمانی با سرمایه نزولی (عمر مانده بدهکار) که در صفحه اول بیمه نامه ذکر شده است می باشد.
حق بیمه: کلیه حق بیمه تعیین شده در زمان امضاء قرار داد توسط بیمه شده به صورت یکجا وصول می گردد مگر آنکه در شرایط خصوصی شرط پرداخت اقساطی درج گردیده باشد.
مبلغ حق بیمه با توجه به وام دریافتی مدت بازپرداخت وام و سن بیمه شده محاسبه میگردد.
چنانچه بیمه شده در انقضای مدت بیمه نامه در حیات باشد حق بیمه های پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.
قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت حق بیمه و یا اولین قسط از حق بیمه تحقق پیدا می کند، مشروط بر اینکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.
سرمایه بیمه نامه: سرمایه بیمه نامه از تاریخ فوت متعلق به استفاده کننده مندرج در بیمه نامه خواهد بود.
تبصره) تغییر نام استفاده کننده در این بیمه نامه امکان پذیر نمی باشد.
ماده دوم) اساس قرارداد: حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هر گونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هر گونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صادر می شود و این اوراق الحاقی جز لاینفک قرارداد بیمه است.
اصل حسن نیت: بیمه گذار و بیمه شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه گر کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بیمه گر قرار دهند. اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر از اظهار مطالبی خودداری و یا برخلاف واقع اظهار نمایند بیمه گر هیچگونه تعهدی در پرداخت خسارتهای موضوع قرارداد نخواهد داشت.
بیمه گذار موظف است هنگام بروز خطرهای مشمول بیمه مراتب را در اسرع وقت حداکثر ظرف مدت ٥ روز کتباً به بیمه گر اعلام و متعاقباً اصل یا فتوکپی تائید شده مدارک مشروحه زیر را برای بیمه گر ارسال نماید.
مدارک مورد نیاز بیمه گر در صورت فوت بیمه شده:
١- شناسنامه باطل شده متوفی.
٢- خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار.
٣- گواهی فوت پزشک معالج و یا پزشکی قانونی مبنی بر تعیین علت فوت.
٤- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح انتظامی یا قضائی تنظیم و نام بیمه شده متوفی در آن قید شده باشد.
ماده سوم) تعهدات بیمه گر: بیمه گر متعهد است در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه، غرامت فوت بیمه شده را معادل مبلغ دین حال نامبرده بابت مانده اصل وامهای پرداختی که ملاک و مبنای محاسبه و تعیین حق بیمه بوده است برطبق فرمول زیر، پس از دریافت کلیه مدارک در صورت کامل بودن مدارک مورد نیاز حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز تسویه نماید.
به ماه (مدت از تاریخ شروع بیمه تا تاریخ فوت – کل مدت وام ) x اصل مبلغ وام
کل مدت وام به ماه
ماده چهام) استثنائات: در صورت وقوع هر یک از موارد مشروحه ذیل از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.
١- خودکشی و یا اقدام به آن.
٢- صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن میشود.
٣- مصرف هر گونه از مشروبات الکلی و استعمال هرگونه مواد مخدر و داروهای محرک بدون تجویز پزشک.
٤- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
٥- بیماری ویا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
تبصره) در صورتیکه ثابت شود بیمه شده در زمان دریافت وام،دچار بیماری صعب العلاج و یا هر نوع بیماری حاد، که موجب تسریع و یا قطعی شدن فوت بیمه شده گردد بوده است، بیمه گر هیچگونه تعهدی در رابطه موضوع قرارداد نخواهد داشت.
ماده پنجم)مقررات گوناگون: حل اختلاف: بیمه گر و بیمه گذار کوشش خواهند نمود هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. چنانچه از این طریق به توافق نرسند رفع اختلاف با مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.
مرور زمان: مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.
تغییر نشانی بیمه گذار: بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را به بیمه گر اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع، مکاتباتی که به آخرین نشانی بیمه گذار که در اختیار بیمه گر قرار گرفته است. ارسال گردد ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
بمنظور تسریع در انجام امور بیمه ای و پرداخت غرامت، در صورت نیاز حق بررسی دفاتر و اسناد بیمه گذار در رابطه با این قرارداد جهت بیمه گر محفوظ میباشد و بیمه گذار موظف است در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورد.
این قرارداد با علم واطلاع طرفین از قوانین و مقررات مربوطه منعقد گردیده و کلیه مفاد این قرارداد برای طرفین و قائم مقام قانونی ایشان لازم الاجرا است. نسبت به موارد پیش بینی نشده در این قرارداد طبق قانون و عرف بیمه و قوانین جاری عمل خواهد شد.
حق تجدید نظر در شرایط و مفاد قرارداد در مدت اعتبار آن و با توافق طرفین، برای بیمه گر و بیمه گذار محفوظ است.
راهنمای تعیین ریسک برای انواع بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری
١- جهت صدور بیمه نامه با مبلغ سرمایه بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال نیاز به یک آزمایش LAB که تنها شامل قسمتهای: HIV، Hbs Ag /Ab، CBC، ESR، Fbs و در مواردی که داوطلب مذکر باشد علاوه بر موارد قبل PSA نیز مورد نیاز می باشد .
٢- تعیین ریسک نیازمند به معاینه پزشکی
جدول طبقه بندی معاینه پزشکی
بیش از سرمایه بیمه (ریال) سن
٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ پایین ٣٥ سال
٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٥ - ٣٦
٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠ - ٤٦
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٥ - ٥١
٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦ به بالا
٣- تعیین ریسک نیازمند به آزمایش پزشکی
نوع آزمایش محدوده سن
پایین ٤٥ سال ٤٦ سال به بالا بیش از حداقل سرمایه
CXR، MED ٣٥٠،٠٠٠،٠٠٠ --------------
POP SMEAR، EXE،CXR، MED ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠
LAB، POPSMEAR، EXE، CXR، MED ٩٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠
در مواردی که سرمایه بیمه درخواست شده بیش از مبالغ مندرج در جداول فوق باشد:
دو سری آزمایش MED توسط دو پزشک متفاوت و آزمایش های CXR، LAB، EXE و معاینه پزشکی مورد نیاز می باشد .
MED: آزمایشات پزشکی شامل: Fbs، CBCH1، ESR، PSA، Hbs Ag / Ab، HIV، U/A، ECG، Breast Ultra Sound (که در صورت درخواست بیمه اتکائی دوباره تکرار می شود)
ECG: الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب (که باید به صورت کامل یعنی با ١٢ lead و در حالت درازکش انجام شود)؛ نوار قلب (که باید در حالت ورزش و با دستگاه tread mill انجام شود) البته در صورتی که از نظر پزشکی تست ورزش برای داوطلب ممنوع نباشد.
EXE: تست ورزش Exertion test.
LAB: تست های آزمایشی شامل:
• زمایش شمارش گلبولی CBCH1.
• درجه رسوب گلبولی یا ESR.
• میزان قند ناشتای خونBlood Sugar یا Fbs.
• میزان نیتروژن اوره در سرم یا BUN
• میزان اسید اوریک در خون یا UA.
• میزان کراتین سرم.
• میزان کلسترول ، HDL و LDL و تری گلسیرید سرم.
• آزمایش PSA تست اندازه گیری هورمونهای پروستات.
• آزمایش (LFT (liver function test یا اندازه گیری آنزیم های کبدی شامل SGOT) AST، gamma-GT، (SGPT) ALT) و میزان بیلی روبین کبد یا Billi، Total و Direct.
• Hbs یا تست آنتی بادی / آنتی ژنHbs و احتمال وجود بیماری هپاتیت.
• U/ A آزمایش کامل ادرار.
• HIV: یا تست آنتی بادی / آنتی ژن HIV صرف نظر از محدوده سنی در صورت بالا بودن سرمایه انجام می شود.
CXR: ( chest-x-ray) یا عکس برداری از قفسه سینه بوسیله اشعه x.
POP SMEAR: نمونه برداری از دهانه رحم برای تشخیص بد خیمی های احتمالی.
Breast Ultra Sound: سونوگرافی غدد سینه B.U.S
آدرس : بیجار - میدان طالقانی - خیابان توحید جنوبی - نمایندگی پورجعفری کد 1481
تلفن :4232010 -4233297 - فاکس :08724232010 همراه :09194944430
با مدیریت : ولایتی

وبلاگهای نمایندگی :

http://bimekarafarinbijar.persianblog.ir
, bimekarafarinbijar.iranblog.com
, Bimekarafarinbijar.blogfa.com
E.mail: bimekarafarinbijar@yahoo.com

سایتهای مرتبط :
www.karafarin-insurance.com

شماره ی تماس : 08724232010
کردستان > سنندج
آدرس سایت : http://bimekarafarinbijar.persianblog.ir