برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 2785 روز پیش

لیست فروش شیشه الات ازمایشگاهی

آذر پارس تجهیز

شرکت آذر پارس تجهیز دارنده گواهی نامه ISO 9001 2008 در زمینه تجهیز آزمایشگاهی شیمی و سکوبندی آزمایشگاها با سابقه طولانی و عملکردی موفق آماده ارائه خدمات در زمینه تجهیز و سکوبندی آزمایشگاها و تولید هودهای آزمایشگاهی با آخرین متد های طراحی و اجرا توسط تیمی متخصص و مجرب می باشد .
وارد کننده شیشه آلات آزمایشگاهی EULAB به طور انحصاری و کلیه اقلام آزمایشگاهی با مارک GAMALAB- SIMAX
واردکننده ملزومات پلاستیکی آزمایشگاهی POLY LAB
وارد کننده ملزومات تفلونی


لیست قیمت ملزومات شیشه ای و ملزومات پلاستیکی
ارلن دهانه تنگ Eulab 25ml 18,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 50ml 21,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 100ml 25,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 200ml 35,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 250ml 27,500
ارلن دهانه تنگ Eulab 300ml 40,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 500ml 39,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 1000ml 68,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 2000ml 160,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 3000ml 320,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 5000ml 470,000
ارلن دهانه گشاد Eulab 50ml 30,000
ارلن دهانه گشاد Eulab 100ml 30,000
ارلن دهانه گشاد Eulab 250ml 35,000
ارلن دهانه گشاد Eulab 500ml 49,000
ارلن دهانه گشاد Eulab 1000ml 80,000
ارلن دهانه گشاد Eulab 2000ml 175,000
بشر کوتاه Eulab 25ml 20,300
بشر کوتاه Eulab 50ml 22,000
بشر کوتاه Eulab 100ml 24,000
بشر کوتاه Eulab 150ml 29,000
بشر کوتاه Eulab 250ml 25,000
بشر کوتاه Eulab 400ml 39,000
بشر کوتاه Eulab 600ml 42,000
بشر کوتاه Eulab 800ml 69,000
بشر کوتاه Eulab 1000ml 69,000
بشر کوتاه Eulab 2000ml 120,000
بشر کوتاه Eulab 3000ml 380,000
بشر کوتاه Eulab 5000ml 450,000
بشر بلندEulab 50ml 33,500
بشر بلندEulab 100ml 42,000
بشر بلندEulab 150ml 49,000
بشر بلندEulab 250ml 52,000
بشر بلندEulab 400ml 60,000
بشر بلندEulab 600ml 69,000
بشر بلندEulab 800ml 84,000
بشر بلندEulab 1000ml 98,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 1ml 115,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 2ml 116,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 5ml 38,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 10ml 39,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 20ml 44,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 25ml 46,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 50ml 48,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 100ml 53,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 200ml 90,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 250ml 94,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 500ml 125,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 1000ml 185,000
بالن ژوژه درب ppکلاس A 2000ml 330,000
درب شیشه ای 10/19 36,000
درب شیشه ای 12/21 36,000
درب شیشه ای 14/23 36,000
درب شیشه ای 19/26 39,000
درب شیشه ای 24/29 43,000
درب شیشه ای 29/32 43,500
درب شیشه ای 34/35 94,000
درب شیشه ای 45/40 116,000
بالن ته گرد 50ml 33,000
بالن ته گرد 100ml 36,000
بالن ته گرد 250ml 43,500
بالن ته گرد 500ml 62,000
بالن ته گرد 1000ml 94,000
بالن ته گرد 2000ml 217,500
بالن ته صاف 50ml 33,000
بالن ته صاف 100ml 36,000
بالن ته صاف 250ml 43,500
بالن ته صاف 500ml 62,000
بالن ته صاف 1000ml 94,000
بالن ته صاف 2000ml 217,500
بطری سفید مایعی چینی 30ml 12,500
بطری سفید مایعی چینی 60ml 14,500
بطری سفید مایعی چینی 125ml 19,000
بطری سفید مایعی چینی 250ml 21,000
بطری سفید مایعی چینی 500ml 27,000
بطری سفید مایعی چینی 1000ml 38,000
بطری رنگی مایعی چینی 30ml 12,500
بطری رنگی مایعی چینی 60ml 14,500
بطری رنگی مایعی چینی 125ml 19,000
بطری رنگی مایعی چینی 250ml 22,000
بطری رنگی مایعی چینی 500ml 29,000
بطری رنگی مایعی چینی 1000ml 42,000
بطری رنگی مایعی چینی 10000ml 940,000
بطری سفید پودری چینی 30ml 13,000
بطری سفید پودری چینی 60ml 14,500
بطری سفید پودری چینی 125ml 19,000
بطری سفید پودری چینی 250ml 24,000
بطری سفید پودری چینی 500ml 28,000
بطری سفید پودری چینی 1000ml 42,000
بطری رنگی پودری چینی 30ml 13,000
بطری رنگی پودری چینی 60ml 15,000
بطری رنگی پودری چینی 125ml 19,000
بطری رنگی پودری چینی 250ml 25,000
بطری رنگی پودری چینی 500ml 29,500
بطری رنگی پودری چینی 1000ml 43,000
بطری رنگی پودری چینی5000ml 650,000
بطری رنگی پودری چینی10000ml 950,000
بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو B500ml 45,000
بطری در پیچ دار قابل اتوکلاو B1000ml 55,000
بطری در پیچ دار رنگی قابل اتو کلاو B100ml 75,000
بطری در پیچ دار رنگی قابل اتو کلاو B250ml 85,000
بطری در پیچ دار رنگی قابل اتو کلاو B 500ml 95,000
بطری در پیچ دار رنگی قابل اتو کلاو B 1000ml 115,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA100ml 130,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 250ml 160,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 500ml 195,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 1000ml 240,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 2000ml 380,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 3000ml 800,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 5000ml 1,600,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 10000ml 2,800,000
بطری در پیچ دار رنگی کلاس BOR3.3 کلاسA 20000ml 4,900,000
قطره چکان پوار دار سفید 60ml 16,000
قطره چکان پوار دار سفید 125ml 20,000
قطره چکان پوار داررنگی 60ml 17,000
قطره چکان پوار دار رنگی 125ml 21,000
بورت ساده شیر تفلونی 10ml 160,000
بورت ساده شیر تفلونی 25ml 180,000
بورت ساده شیر تفلونی 50ml 190,000
بورت ساده شیر تفلونی 100ml 230,000
بورت ساده شیر تفلونی رنگی 10ml 280,000
بورت ساده شیر تفلونی رنگی 25ml 300,000
بورت ساده شیر تفلونی رنگی 50ml 320,000
بورت ساده شیر تفلونی رنگی 100ml 360,000
بورت نمونه گیر گاز 100ml 605,000
بورت نمونه نیتروژن 100ml 745,000
میکرو بورت 1ml 36,500
میکرو بورت 2ml 39,000
میکرو بورت 3ml 42,000
میکرو بورت 5ml 47,000
میکرو بورت 10ml 51,000
ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی 30600mm 500,000
ستون کرو ماتو گرافی بدون شیرتفلونی 30600mm 450,000
ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی 35600mm 550,000
ستون کرو ماتو گرافی شیرتفلونی 40600mm 550,000
پی پت اتوماتیک شیشه ای 5ml 200,000
پی پت اتوماتیک شیشه ای 10ml 200,000
پی پت اتوماتیک شیشه ای 15ml 200,000
پی پت اتوماتیک شیشه ای 20ml 220,000
پی پت اتوماتیک شیشه ای 25ml 220,000
پی پت میکرو لیتر 1 30,000
پی پت میکرو لیتر 10 36,000
پی پت میکرو لیتر 25 42,000
پی پت میکرو لیتر 100 58,000
پی پت میکرو لیتر 200 68,000
پی پت میکرو لیتر 500 72,000
پی پت میکرو لیتر 1000 80,000
دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل 100ml 200,000
دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل 250ml 220,000
دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل 500ml 260,000
دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل 1000ml 300,000
دکانتور شیر تفلونی گلابی شکل 2000ml 550,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج 50ml 200,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج 100ml 220,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج 250ml 240,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج 500ml 380,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی مدرج 1000ml 320,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی 50ml 180,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی 100ml 200,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی 250ml 220,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی 500ml 260,000
دکانتور سیلندری شیر تفلونی 1000ml 300,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 5ml 37,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 10ml 37,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 25ml 40,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 50ml 42,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 100ml 48,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 250ml 145,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 500ml 160,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 1000ml 320,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 2000ml 580,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 10ml 65,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 25ml 85,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 50ml 95,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 100ml 110,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 250ml 180,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 500ml 230,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 1000ml 350,000
مزور شیشه ای پایه شش گوش دربدار 2000ml 650,000
مزور اکسیژن 100ml 95,000
کریستالیزور 60mm 59,000
کریستالیزور 90mm 70,000
کریستالیزور 100mm 87,000
کریستالیزور 125mm 99,000
کریستالیزور 150mm 175,000
کریستالیزور 180mm 230,000
شیشه ساعت 45mm 11,000
شیشه ساعت 60mm 11,500
شیشه ساعت 70mm 13,000
شیشه ساعت 80mm 16,000
شیشه ساعت 90mm 20,500
شیشه ساعت 100mm 23,000
شیشه ساعت 120mm 26,000
شیشه ساعت 150mm 29,000
شیشه ساعت 180mm 40,000
سل شیشه ای 1.251.254.5 110,000
سل شیشه ای 2.251.254.5 180,000
سل شیشه ای 2.251.254.5 260,000
پیکنو ترمومتر دار 10ml 380,000
پیکنو ترمومتر دار 25ml 420,000
پیکنو ترمومتر دار 50ml 450,000
پیکنو ترمومتر دار 100ml 490,000
مخزن بورت رنگی 2000ml 190,000
مخزن بورت سفید 2000ml 180,000
دسیکاتورشیر دار چینی 180mm 280,000
دسیکاتورشیر دار چینی 210mm 390,000
دسیکاتورشیر دار چینی 240mm 490,000
دسیکاتورشیر دار چینی 300mm 680,000
دسیکاتورساده چینی 180mm 240,000
دسیکاتورساده چینی 210mm 290,000
دسیکاتورساده چینی 240mm 430,000
دسیکاتورساده چینی 300mm 540,000
صفحه دسیکاتور
ست فیلتر اسیون 500ml 3,800,000
ست فیلتر اسیون 1000ml 4,000,000
ست فیلتر اسیون 2000ml 4,500,000
ظرف توزین بلند ارتفاع 25 25mm 42,000
ظرف توزین بلند ارتفاع 40 25mm 62,000
ظرف توزین بلند ارتفاع 50 30mm 65,000
ظرف توزین بلند ارتفاع 60 30mm 75,000
ظرف توزین بلند ارتفاع 70 35mm 53,000
ظرف توزین بلند ارتفاع 70 40mm 79,000
ظرف توزین کوتاه ارتفاع 25 40mm 45,000
ظرف توزین کوتاه ارتفاع 30 50mm 43,500
ظرف توزین کوتاه ارتفاع 30 60mm 45,000
ظرف توزین کوتاه ارتفاع 40 70mm 58,000
لوله سانتی فیوژ 10ml 9,800
لوله سانتی فیوژ 15ml 10,500
لوله سانتریفیوژ ته صاف 50ml 40,000
لوله سانتریفیوژ ته صاف 100ml 42,000
لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو 12 100 7,500
لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو 16 100 8,000
لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو 16 160 9,500
لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو 20 200 21,000
لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو 24200 24,000
لوله آزمایش درب پیج دار قابل اتوکلاو 30 300 32,000
لوله نسلر مدرج 10ml 42,000
لوله نسلر مدرج 25ml 42,000
لوله نسلر مدرج 50ml 45,000
لوله نسلر مدرج 100ml 45,000
لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 5ml 36,000
لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 10ml 40,000
لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 15ml 40,000
لوله آزمایش مدرج روداژدار دربدار 20ml 42,000
لوله کلرمیتر نسلر 10ml 94,000
لوله کلرمیتر نسلر 25ml 108,000
لوله کلرمیتر نسلر 50ml 130,000
لوله کلرمیتر نسلر 100ml 180,000
شیشه گاز شور 250ml 190,000
شیشه گاز شور 500ml 220,000
مبرد حبابدار 400mm 80,000
مبرد ساده 400mm 85,000
مبرد مارپیچ 400mm 85,000
شیرسه راهی 2mm 360000
شیرسه راهی 4mm 390,000
شیر T شکل تفلونی 12.5 170,000
شیر T شکل تفلونی 14.5 190,000
شیر T شکل تفلونی 18.5 240,000
شیر T شکل تفلونی 22.5 220,000
261 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21G1- 60,000
262 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21G2- 60,000
263 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم-21G3- 60,000
264 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم-21G4- 60,000
265 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار21G1- 70,000
266 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار -21-G2 70,000
267 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21G3 70,000
268 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21G4 70,000
269 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32G1 65,000
270 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32G2 65,000
271 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32G3 65,000
272 فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32G4 65,000
273 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32G1 75,000
274 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32G2 75,000
275 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32G3 75,000
276 فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32G4 75,000
277 قیف قوچ p4 35ml 160,000
278 قیف قوچ p5 35ml 160,000
279 قیف قوچ 1-5 60ml 170,000
280 قیف قوچ 1-5 100ml 220,000
281 قیف قوچ 1-5 130ml 250,000
282 قیف قوچ 1-5 250ml 350,000
283 قیف قوچ 1-5 500ml 450,000
284 قیف قوچ 1-5 1000ml 750,000
285 کروزه قوچ p1 30ml 130,000
286 کروزه قوچ p4 30ml 130,000
287 کروزه قوچ p150m l 150,000
288 کروزه قو p450ml 150,000
289 قیف شیشه ای بلند 50mm 19,000
290 قیف شیشه ای بلند 60mm 19,500
291 قیف شیشه ای بلند 75 mm 20,000
292 قیف شیشه ای بلند 90mm 22,000
293 قیف شیشه ای بلند 12mm 65,000
294 قیف شیشه ای بلند 150m 116,000
295 قیف بوخنر چینی 50mm 45,000
296 قیف بوخنر چینی 70mm 45,000
297 قیف بوخنر چینی 90mm 55,000
298 بطری ید 50ml 60,000
299 بطری ید 100ml 85,000
300 بطری ید 250ml 110,000
301 بطری ید 500ml 120,000
302 هاون شیشه ای 60mm 33,500
303 هاون شیشه ای 75mm 41,500
304 هاون شیشه ای 90mm 48,500
305 هاون شیشه ای 120 mm 65,000
306 هاون شیشه ای 150mm 85,000
307 هاون شیشه ای 180mm 95,000
308 کپسول شیشه ای ته صاف 60mm 28,000
309 کپسول شیشه ای ته صاف 90mm 28,000
310 کپسول شیشه ای ته صاف 120mm 30,000
311 کپسول شیشه ای ته صاف 015mm 33,000
312 کپسول شیشه ای ته گرد60mm 28,000
313 کپسول شیشه ای ته گرد90mm 28,000
314 کپسول شیشه ای ته گرد120 mm 30,000
315 کپسول شیشه ای ته گرد150mm 33,000
بشر کلاس Gamalab A 25ml 31,000
بشر کلاس Gamalab A 50ml 32,000
بشر کلاس Gamalab A 100ml 32,000
بشر کلاس Gamalab A 150ml 33,000
بشر کلاس Gamalab A 250ml 33,000
بشر کلاس Gamalab A 400ml 42,000
بشر کلاس Gamalab A 600ml 51,000
بشر کلاس Gamalab A 800ml 79,000
بشر کلاس Gamalab A 1000ml 80,000
بشر کلاس Gamalab A 2000ml 125,000
ارلن کلاس Gamalab As 50ml 37,000
ارلن کلاس Gamalab As 100ml 39,000
ارلن کلاس Gamalab As 250ml 44,000
ارلن کلاس Gamalab As 500ml 52,000
ارلن کلاس Gamalab As 1000ml 85,000
ارلن کلاس Gamalab As 2000ml 210,000
بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت 0.05 10ml2 ,300,000
بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت 0.05 25ml 2,300,000
بورت اتوماتیک دوشیر تفلون سفید دقت 0.1 50ml 2,400,000
بورت اتوماتیک دوشیر تفلون رنگی دقت 0.05 10ml 2,600,000
بورت اتوماتیک دوشیر تفلون رنگی دقت 0.05 25ml 2,600,000
بورت اتوماتیک دوشیر تفلون رنگی دقت 0.1 50ml 2,600,000
بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS 10ml 600,000
بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS 25ml 600,000
بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS 50ml 600,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 0.5ml 75,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 1ml 35,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 2ml 35,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 3ml 65,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 4ml 65,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 5ml 32,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 10ml 35,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 11ml 68,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 15ml 78,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 20ml 68,000
پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 25ml 69,000
پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 1ml 20,000
پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 2ml 20,000
پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 5ml 25,000
پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 11ml 55,000
پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 20ml 52,000
پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 25ml 54,000
بطری درپیچ دار کلاس Gamalab AS 100ml 54,000
بطری درپیچ دار کلاس Gamalab AS 250ml 57,000
بطری درپیچ دار کلاس Gamalab AS 500ml 71,000
بطری درپیچ دار کلاس Gamalab AS 1000ml 105,000
بطری درپیچ دار کلاس Gamalab AS 2000ml 220,000
پتری دیش (پلیت ) Simax 8015 25,000
پتری دیش (پلیت ) Simax 10015 25,000
پتری دیش (پلیت ) Simax 12020 40,000
پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 1ml 283,000
پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 2ml 283,000
پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 5ml 330,000
پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 10ml 370,000
پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 20ml 390,000
پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 25ml 390,000
میکرو بورت کلاس Gamalab A 1ml 1,300,000
میکرو بورت کلاس Gamalab A 2ml 1,300,000
میکرو بورت کلاس Gamalab A 3ml 1,300,000
میکرو بورت کلاس Gamalab A 5ml 1,400,000
مخزن بورت Simax رنگی 280,000
مخزن بورت Simax سفید 270,000
پیکنومتر کالیبره Simax 10ml 420,000
پیکنومتر کالیبره Simax 25ml 450,000
پیکنومتر کالیبره Simax 50ml 480,000
پی پت تفنگی ژربر 1ml 320,000
پی پت تفنگی ژربر 10ml 320,000
بورت ساده شیر تفلون دقت 5.,. 10ml 400,000
بورت ساده شیر تفلون دقت 5.,. 25ml 425,000
بورت ساده شیر تفلون دقت 1,. 50ml 445,000
بورت شیر شیشه ای 100 m 445,000
باریل شیر دار pp 5000ml 540,000
بطری دهانه تنگ HDPE 60ml 16,200
بطری دهانه تنگ HDPE 125ml 21,500
بطری دهانه تنگ HDPE 250ml 23,500
بطری دهانه تنگ HDPE 500ml 32,500
بطری دهانه تنگ HDPE 1000ml 41,500
بطری دهانه گشاد HDPE 60ml 18,500
بطری دهانه گشاد HDPE 125ml 28,500
بطری دهانه گشاد HDPE 250ml 32,500
بطری دهانه گشاد HDPE 500ml 34,500
بطری دهانه گشاد HDPE 1000ml 44,500
بطری چهار گوش شفاف PP 500ml 31,500
بطری چهار گوش شفاف PP 1000ml 40,500
قطره چکان خروسکی pp 60ml 17,500
پی ست 125m 24,500
پی ست 250ml 27,500
پی ست 500ml 29,500
پی ست 1000ml 40,500
بشر کوتاه pp 25ml 18,500
بشر کوتاه pp 50ml 20,500
بشر کوتاه pp 100ml 22,500
بشر کوتاه pp 250ml 28,500
بشر کوتاه pp 500ml 40,500
بشر کوتاه pp 1000ml 82,500
بشر کوتاه pp 2000ml 121,500
بشر کوتاه pp 3000ml 283,500
بشر کوتاه pp 5000ml 420,000
بشر دسته دار pp 250ml 40,500
بشر دسته دار pp 500ml 58,500
بشر دسته دار pp 1000ml 72,900
بشر دسته دار pp 2000ml 99,000
مزور pp 10ml 27,000
مزور pp 25ml 31,000
مزور pp 50ml 28,500
مزور pp 100ml 40,500
مزور pp 250ml 70,000
مزور pp 500ml 87,500
مزور pp 2000ml 432,000
ویال درپیچ دار 1ml 2,450
ویال درپیچ دار 2ml 2,900
ویال درپیچ دار 8ml 8,500
ویال درپیچ دار 20ml 13,500
جعبه اسلاید 2pcs 6,750
جعبه اسلاید 5pcs 8,900
جعبه اسلاید 25pcs 32,500
جعبه اسلاید 50pcs 60,500
جعبه اسلاید 100pcs 81,000
بالن ژوژه در پیچ دار pp 100ml 68,500
بالن ژوژه در پیچ دار pp 250ml 87,500
بالن ژوژه در پیچ دار pp 500ml 118,500
بالن ژوژه در پیچ دار pp 1000ml 216,000
ارلن در پیچ دار pp 500ml 72,900
پایه نگهدارنده بالن ته گرد 108,000
دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 100ml 243,000
دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 250ml 297,000
دکانتور پلاستیکی با شیر تفلونی 500ml 378,000
قیف ساده pp 50mm 10,500
قیف ساده pp 60mm 12,500
قیف ساده pp 100mm 21,600
قیف بوخنر pp 70mm 105,000
قیف بوخنر pp 110mm 128,000
جای پی پت مثلثی 64,800
گیره قیف 87,500
گیره دکانتور 87,500
جای لوله نسلر 50ml 105,000
جای لوله نسلر 100ml 115,000
سبد حمل آزمایشگاهی 14012011060,500
سبد حمل آزمایشگاهی 160160160 75,600
رک میکروتیوپ 0.2ml 189,000
رک میکروتیوپ 0.5ml 216,000
رک میکروتیوپ 1.5ml 243,000
رک ویال 908ml 243,000
رک ویال 5020ml 243,000
اسپاتول 150mm 11,500
اسپاتول 180mm 12,500
درب پوش پلاستیکی 10/19 8,000
درب پوش پلاستیکی 14/23 9,500
درب پوش پلاستیکی 19/26 10,500
درب پوش پلاستیکی 19/29 12,500
درب پوش پلاستیکی 19/32 16,500
همزن پلاستیکی 18,500
بورت ساده pvc 25ml 325,000
بورت ساده pvc 50ml 325,002
بورت ساده pvc 100ml 400,000
کپسول ته گرد HALDEN WANGER 40ml 150,000
کپسول ته گرد HALDEN WANGER 75ml 170,000
کپسول ته گرد HALDEN WANGER 70ml 170,000
کپسول ته گرد HALDEN WANGER 350ml 580,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 60ml 280,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 250ml 520,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 290ml 580,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 400ml 670,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 5ml 120,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 10ml 140,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 40ml 150,000
ظرف تبخیر HALDEN WANGER 30ml 180,000
کروزه HALDEN WANGER 20ml 160,000
کروزه HALDEN WANGER 100ml 320,000
کروزه HALDEN WANGER 140ml 340,000
کروزه HALDEN WANGER 150ml 360,000
کروزه بلند jipo 30ml 165,000
کروزه بلند jipo 50ml 180,000
کروزه بلند jipo 75ml 200,000
کروزه دسته دار jipo 176ml 750,000
کروزه دسته دار jipo 270ml 800,000
کروزه دسته دار jipo 450ml 950,000
کروزه دسته دار jipo 960ml 1,100,000
کروزه چینی دربدار 25ml 11,500
کروزه چینی دربدار 30ml 12,500
کروزه چینی دربدار 50ml 13,500
کروزه چینی دربدار 100ml 19,000
کروزه کواتز 25ml 790,000
کروزه کواتز 50ml 870,000
کروزه کواتز 100ml 1,050,000
کروزه نیکلی دب دار UK 25cc 220,000
کروزه نیکلی دب دار UK 50cc 235,000
هاون پرسلن 6cm 30,000
هاون پرسلن 8cm 35,000
هاون پرسلن 10cm 40,000
هاون پرسلن 12.5cm 60,000
هاون پرسلن 15cm 80,000
مگنت حلقه دار 10 20,000
مگنت حلقه دار 20 20,000
مگنت حلقه دار 30 22,000
مگنت حلقه دار 40 26,000
مگنت حلقه دار 50 29,000
مگنت حلقه دار 60 46,000
مگنت حلقه دار 70 53,000
هیدرومتر 0/30 23,000
هیدرومتر 0/70 25,000
ترمومترالکلی -10/110 14,000
ترمومترالکلی -10/150 15,000
گیره روداژ cc200-29 435,000
گیره روداژ cc200-45 435,000
گیره بالن و بورت با بست نوا 48,500
گیره بالن و بورت بدون بست نوا 51,500
گیره نوا دوبل بسته 21,600
پایه A شکل بدون میلخ 10,800
پایه سه گوش بدون میله 16,500
پایه بورت تخت با میله 114,500
گیره قیف 6 سانتی 16,500
گیره قیف 8 سانتی 121,500
گیره قیف 10 سانتی 87,500
اسپاتول 316 101,500
سبد سه تائی 94,500
گیره هافمن 12 165,000
گیره هافمن 30 165,000
گیره هافمن 40 165,000
گیره moher 40 121,500
گیره moher60 121,500
گیره پلاستیکی - روداژ سبز 24 54,000
گیره پلاستیکی - روداژ قرمز 29 60,500
گیره استیل - روداژ 128,500
گیره یک پیچ سه انگشتی 325,000
گیره سه پیچ سه انگشتی 378,000
گیره بشرگیر (زنجیری) 435,000
گیره ترمومتر 365,000
گیره سه بازوی فلزی 415,000
گیره دو سر تخت دوبل 395,000
گیره دو سر تخت دوبل 395,000
گیره پنجه ای یک پیچ 395,000
کلیپس روداژ 124,500
چوپ پنبه سوراخ کن 270,000
اسپاتول دو سر تخت استیل واردات 100 16,000
اسپاتول دو سر تخت استیل وارداتی 150 18,000
اسپاتول دو سر تخت استیل وارداتی 180 19,000
اسپاتول دو سر تخت استیل وارداتی 200 21,000
اسپاتول یک سرتخت یک سرقاشقی وارداتی120 17,500
اسپاتول یک سرتخت یک سرقاشقی وارداتی 140 18,500
اسپاتول یک سرتخت یک سرقاشقی وارداتی160 19,000
اسپاتول یک سرتخت یک سرقاشقی وارداتی 180 20,000
دستکش بالن 180,000
لامل 1818 80,000
لامل 2020 85,000
لامل 2222 90,000
لامل 2424 98,000
لام نئو بار ISOTERM 370,000
جک استیل آزمایشگاهی 15cm 490,000
جک استیل آزمایشگاهی 20cm 590,000
گیره شلنگ در چهار سایز
درصورت نیاز با شماره تماس 66004459-66014459 تماس حاصل فرمایید
با تشکر فراوان
علائی
شماره ی تماس : 66004459
تهران > تهران
آدرس سایت : http://www.parslab.com