برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3586 روز پیش

خودآموز متافیزیک و علوم غریبه و ریکی

سایت متافیزیک و ریکی WWW.MetaPhysicsEnergy.comسایت متافیزیک و ریکی WWW.MetaPhysicsEnergy.com تقدیم می کند
خرید پستی بدون نیاز به مراجعه شما لیست محصولات
در زمینه علوم غریبه یا علوم ماورایی:
1- علم نجوم( پیدا کردن ساعت سعد و نحس و شرف در شمس و قمر در عقرب و روزهای نحس و خوب که چه روزی برای چه کاری مناسب است) 5000 تومان
2- علم اعداد( در مورد اعداد مهم زندگی و چگونگی محاسبه آنها ) 5000 تومان
3- علم حروف ( یافتن موکل و فرشتگان محافظ فرد – فراخوانی موکل ها برای طلب حاجت – اعداد ابجد و ...) 10000 تومان
4-علم لوح ( چگونگی تنظیم جدول های لوح برای رسیدن به خواسته و پیدا کردن موکل های هر لوح و چگونگی فعال کردن الواح ) 10000 تومان
5-علم جفر( یافتن سوالات مربوطه و جداول جفر ) 10000 تومان
6- معجزه اذکار( در 2 جلد در مورد خواص اذکار و پیدا کردن ذکر مربوط به هر فرد – چگونگی فعال کردن ذکرها در زندگی و انجام چند ذکر بسیار قوی – انواع دعا ها برای رزق و روزی- محبت – زبان بند- مشکل گشا- بخت گشا – عزیز شدن و ...)هر جزوه 5000 تومان
7- طلسم ها ( اشکال قدیمی برای رزق و روزی- محبت – زبان بند- مشکل گشا- بخت گشا – عزیز شدن و ...) 5000 تومان
در زمینه متافیزیک – ریکی و انرژی:
1- چاکرا درمانی( یافتن علت بیماری های جسمی و روحی و ذهنی و عادتهای نادرست افراد و روش درمان آنها)5000 تومان
2- سمبل های ریکی و کارونا ریکی( درباره خواص ویژه سمبل های اصیل و قدیمی ریکی و کارونا) 10000 تومان
CD موسیقی مناسب ریکی 2000 تومان
3- تکنیک های عملی ریکی ( شامل 50 تکنیک مهم و عملی و موثرریکی در متون اصلی ریکی) 5000 تومان
4- مدیتیشن و مراقبه ( در حدود 30 مراقبه برای آرامش- شاد بودن –اعتماد به نفس – تقویت چاکرا – تقویت نیروهای درونی- دفع انرژی های منفی و ...) 5000 تومان CD موسیقی مخصوص مدیتیشن 2000 تومان
5- تعبیر خواب 3000 تومان
آموزش کم هزینه دوره های ریکی 1 و2 و3 و تکنیک های موفقیت در کنکور و امتحان
2 کتاب در مورد سنگ درمانی و خواص جادویی سنگ ها و هنر فنگ شویی در حال چاپ است که به زودی منتشر می شود.
در هر جای ایران باشد به راحتی می توانید از این علوم برخوردار شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید Meta.Energy@yahoo.com
تقدیم می کند
خرید پستی بدون نیاز به مراجعه شما لیست محصولات
در زمینه علوم غریبه یا علوم ماورایی:
1- علم نجوم( پیدا کردن ساعت سعد و نحس و شرف در شمس و قمر در عقرب و روزهای نحس و خوب که چه روزی برای چه کاری مناسب است) 5000 تومان
2- علم اعداد( در مورد اعداد مهم زندگی و چگونگی محاسبه آنها ) 5000 تومان
3- علم حروف ( یافتن موکل و فرشتگان محافظ فرد – فراخوانی موکل ها برای طلب حاجت – اعداد ابجد و ...) 10000 تومان
4-علم لوح ( چگونگی تنظیم جدول های لوح برای رسیدن به خواسته و پیدا کردن موکل های هر لوح و چگونگی فعال کردن الواح ) 10000 تومان
5-علم جفر( یافتن سوالات مربوطه و جداول جفر ) 10000 تومان
6- معجزه اذکار( در 2 جلد در مورد خواص اذکار و پیدا کردن ذکر مربوط به هر فرد – چگونگی فعال کردن ذکرها در زندگی و انجام چند ذکر بسیار قوی – انواع دعا ها برای رزق و روزی- محبت – زبان بند- مشکل گشا- بخت گشا – عزیز شدن و ...)هر جزوه 5000 تومان
7- طلسم ها ( اشکال قدیمی برای رزق و روزی- محبت – زبان بند- مشکل گشا- بخت گشا – عزیز شدن و ...) 5000 تومان
در زمینه متافیزیک – ریکی و انرژی:
1- چاکرا درمانی( یافتن علت بیماری های جسمی و روحی و ذهنی و عادتهای نادرست افراد و روش درمان آنها)5000 تومان
2- سمبل های ریکی و کارونا ریکی( درباره خواص ویژه سمبل های اصیل و قدیمی ریکی و کارونا) 10000 تومان
CD موسیقی مناسب ریکی 2000 تومان
3- تکنیک های عملی ریکی ( شامل 50 تکنیک مهم و عملی و موثرریکی در متون اصلی ریکی) 5000 تومان
4- مدیتیشن و مراقبه ( در حدود 30 مراقبه برای آرامش- شاد بودن –اعتماد به نفس – تقویت چاکرا – تقویت نیروهای درونی- دفع انرژی های منفی و ...) 5000 تومان CD موسیقی مخصوص مدیتیشن 2000 تومان
5- تعبیر خواب 3000 تومان
آموزش کم هزینه دوره های ریکی 1 و2 و3 و تکنیک های موفقیت در کنکور و امتحان
2 کتاب در مورد سنگ درمانی و خواص جادویی سنگ ها و هنر فنگ شویی در حال چاپ است که به زودی منتشر می شود.
در هر جای ایران باشد به راحتی می توانید از این علوم برخوردار شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه کنید Meta.Energy@yahoo.com
شماره تماس : 09173101510