برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 2669 روز پیش

پایان نامه و پروژه کار تحقیقی 1 و 2 دانشجویی رشته حقوق و علوم قضایی / تحقیق آماده

در یک کار تحقیقی چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟
جواب : مقدمه , چکیده , فصل بندی , گفتار بندی , مبحث بندی , بند , رفرنس , نتیجه گیری , منابع

سری کاملی از عناوین پروژه های حقوقی مطرح در دانشگاه ها :

1- بررسی ساز و کارهای نظارت تقنینی بر عملکرد قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران

2- برسی مفاهیم تصرف عدوانی , ورود به ملک دیگری از دیدگاه حقوق موضوعه

3- وظایف دولت و قوه مجریه بر اعمال تصدی و حاکمیت و تفاوت میان این دو

4- بررسی آیات قرآنی پیرامون شهادت و قضاوت و تطبیق آن با حقوق موضوعه

5- بررسی آیات قرآنی پیرامون قتل , قذف و زنا و تطبیق آن حقوق موضوعه

6- برسی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در حقوق موضوعه

7- تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

8- بررسی آیات قرآنی پیرامون وصیت و تطبیق آن با حقوق موضوعه

9- رابطه اصول فقه و مبانى فهم فقهى با معناشناسى و هرمنوتیک

10- بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در برقراری صلح جهانی

11- تحلیل ارکان جرم تحصیل مال یا وجه از طریق نامشروع

12- نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما

13- بررسی اجمالی نفقه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

14- لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه

15- بررسی وضعیت حقوقی همسر غائب مفقود الاثر

16- کلیاتی از مفهوم بلوغ و عقل در حقوق موضوعه

17- بررسی چک از دیدگاه قانون مجازات اسلامی

18- مقایسه اعتبار امر قضاوت شده با امر مختومه

19- انفـــــــال در نظام حقوقی اسلام و ایران

20- امام خمینى و مقولهء نوآورى در فقه سیاسى

21- کلیاتی از مفهوم اعدام در حقوق موضوعه

22- برسی مفهوم تعاون و جایگاه تعاونی ها

23- برسی مفاهیم حق شفعه و اخذ به شفعه

24- بررسی کلیاتی از مفهوم انعقاد قرارداد

25- بررسی فقهی اقدامات تأمینی و تربیتی

26- بررسی آثار و مفاهیم حقوقی پولشویی

27- حقوق زندانیان از دیدگاه قانون ایران

28- بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

29- بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

30- محاربه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

31- رشوه از دیدگاه فقه و حقوق جزا

32- تسبیب در قانون مجازات اسلامی

33- جبران خسارات ناشی از دادرسی

34- دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر

35- بررسی قاعده اکراه از نظر فقهی

36- تاریخچه حقوق بشر در اسلام

37- تحصیل دلیل در حقوق ایران

38- اشتباه در خود موضوع معامله

39- دیه و خسارات ناشی از آن

40- حقوق و جرائم کامپیوتری

41- گذری بر تعهدات کارفرما

42- ماهیت حقوقی حق تالیف

43- پرداخت دیه از بیت المال

44- مسئولیت کیفری اطفال

45- بررسی نحله و نفقه

46- عدالت ترمیمی

47- معامله معارض

برای خرید هر یک از عناوین مطروحه با شماره تلفن 09363266939 تماس بگیرید

شماره تماس : 09363266939
تهران > تهران
آدرس سایت : http://javanenews.mihanblog.com/post/category/1