برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3120 روز پیش

نرم افزار ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی و بهره وری

موسسه تحقیق در عملیات
بهین گستر گیتی

www.Behin-Gostar.com
تلفن: 77445728- 09183141785 فکس: 77454199
موسسه تحقیق در عملیات بهین گستر گیتی یکی از معدود موسساتی است که به امر طراحی، تولید و پیاده سازی سیستمهای ارزیابی عملکرد، محاسبه کارایی و درجه بندی برای سنجش عملکرد سازمانها در کشور پرداخته و تا کنون موفق شده است سیستمهای زیر را در چهار بانک و موسسه مالی به بهره برداری برساند.

طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی شعب موسسه مالی و اعتباری تجارت، سپه و سرمایه و قوامین


نرم افزار طراحی شده در این موسسه قابلیت پیاده سازی برای ارزیابی عملکرد کلیه سازمانها و دستگاهها و وزارتخانه ها را داراست و می توان با طراحی شاخص های ارزیابی مربوط به سازمان مربوطه و استفاده از تکنیک های قوی محاسباتی می توان کارایی آنها را تعیین کرد و بعلاوه میزان بهبود لازم در هر شاخص عملکردی برای رسیدن به نقطه کارایی تعیین می گردد.
با استفاده از مدلهای استفاده شده در این نرم افزار شاخص های ورودی و خروجی واحدهای سازمانی با ورودی ها و خروجی های مشابه مورد ارزیابی قرار می گیرند. هر کدام از واحدها میزانی از ورودی ها و خروجی ها را داراست. براساس اینکه مقدار ورودی ها و خروجی های هر واحد سازمانی چه میزان تا کارا شدن فاصله دارد کارایی واحدها تعیین می شود و بعلاوه میزان تغییر لازم در هر شاخص ورودی و خروجی برای هر واحد تعیین می گردد.

برخی از قابلیتهای سیستم محاسبه کارایی و درجه بندی عبارتند از:

تعریف و ویرایش شاخصها و زیر شاخصهای ورودی و خروجی به عنوان شاخص های عملکردی
تعریف و ویرایش اوزان اهمیتی زیر شاخصها
تعریف دوره های ارزیابی مختلف
تعریف و ویرایش واحدهای سازمانی موجود
گروه بندی واحدهای سازمانی
تعیین و ویرایش محدودیتهای وزنی
اجرای مدلها و تکنیک های ریاضی مربوطه
ارائه نتایج حاصل در قالب نمودارها و گزارشهای مدیریتی
تعیین میزان کارایی هر شعبه و شعب کارا
تعیین میزان مورد انتظار در هر شاخص برای هر شعبه ناکارا
تعیین راهکار بهبود کارایی بر اساس تعیین میزان مورد انتظار شاخصها در شعب ناکارا
ارائه گواهینامه بهره وری برای هر شعبه
ارائه کارنامه تفصیلی عملکرد شعب


شماره ی تماس : 77445728- 09183141785
تهران > تهران
آدرس سایت : http://www.Behin-Gostar.com