برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3524 روز پیش

نرم افزار حسابداری آرپا

* معرفی چندین شرکت جهت ثبت اطلاعات مالی و تهیه گزارشات تلفیقی بین شرکتها
* معرفی دوره های مالی در بازه زمانی دلخواه و تهیه گزارشات تلفیقی و مقایسه ای بین آنها
* امکان استفاده از کدینگ حسابداری جامع سیستم و تهیه گزارشات استاندارد مالی
* امکان معرفی ارزهای مختلف و ثبت سند ارزی و تبدیل مبالغ به ارز پایه
* معرفی حسابها در سطوح نامحدود به همراه معرفی لایه‌های حساب با رنگ و تعداد کاراکتر کد انتخابی
* معرفی و تنظیم سطوح و لایه های حساب توسط مدیر سیستم و افزایش سطوح در طول سال مالی و تنظیم اتوماتیک
* معرفی تفصیلیهای شناور (اشخاص، مراکز هزینه، پروژه، قراردادها و...) در قالب تفصیلی شناور یک و دو در سطوح نامحدود
* امکان معرفی شعب/دپارتمانهای مختلف و نگهداری عملیات مالی و تنظیمات حسابداری به تفکیک هر یک
* معرفی گروه حسابها به صورت درختی در سطوح نامحدود جهت تهیه گزارشات استاندارد مالی
* ارتباط تفصیلیهای شناور با حسابها جهت صدور اسناد با کمترین خطای احتمالی و تنظیمات حرفه‌ای کدینگ
* ارتباط حساب شناور اشخاص به حسابها جهت صدور اسناد با کمترین خطای احتمالی
* دسترسی سریع به اطلاعات مالی در سطوح مختلف حساب و نمایش اسناد صادره و برگه مرتبط به سند از طریق تمامی گزارشات
* امکان نگهداری انجام عملیات حسابداری انبار به روش های ادواری و دائم بصورت قابل تنظیم
* معرفی تمامی موارد پیش‌نیاز از داخل فرمهای حسابداری بدون نیاز به خارج شدن از فرم مربوطه
* معرفی شرحهای پیش‌فرض و ارتباط آن با حسابها جهت سهولت و تسریع در ویرایش اسناد حسابداری
* امکان معرفی و طراحی شرح دلخواه برای سندهایی که به صورت اتوماتیک توسط سیستم ساخته می‌شوند
* ثبت سند در چهار وضعیت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم و تهیه گزارشات به تفکیک وضعیتهای موجود
* معرفی چندین شماره سند با عناوین شماره اصلی سند، شماره سند دپارتمان، شماره ثابت غیر قابل تغییر جهت پیگیری
* امکان مشاهده کاربر صادرکننده سند، کاربر بررسی کننده و آخرین کاربر ویرایش کننده سند
* دسته بندی و شناسایی انواع سند توسط سیستم و تهیه گزارشات بر اساس دسته بندی معرفی شده
* معرفی دلخواه تمامی شابلونهای سند به تفکیک شعبه و دپارتمان و صدور اتوماتیک تمامی اسناد برگه ها
* الصاق اتوماتیک و دستی شماره و تاریخ پیگیری جهت آنالیز حسابها
* معرفی ماهیت حسابها و هشدار لازم به منظور جلوگیری از اشتباهات کاربر
* نمایش درختواره کدینگ در هنگام صدور سند و حرکت بر روی ردیفهای سند صادره
* امکان معرفی و طراحی شرح دلخواه برای سندهای اتوماتیک
* امکان نشانه‌گذاری اسناد جهت بررسی مجدد و تهیه گزارش از اسناد نشانه‌گذاری شده
* امکان الصاق فایل، متن، عکس و ... با فرمتهای مختلف به سند و مشاهده آنها
* مشاهده شعبه صادر کننده سند حسابداری و امکان تهیه گزارشات حسابداری به تفکیک شعبه
* تعیین مرجع اسناد و نمایش برگه‌های مرتبط با سند صادره
* صدور سند تعدادی و تهیه گزارشات تعدادی به همراه واحد شمارش انتخابی در سند حسابداری
* کپی نمودن اسناد به صورت دسته ای و تجمعی و یا به صورت واحد در یک یا چندین سند
* جابجایی سند به روی اسناد موقت، یادداشت و بررسی شده
* امکان ادغام چندین سند در قالب یک سند واحد
* امکان کپی نمودن معین های یک حساب به سطوح مختلف حساب دیگر
* امکان وارد نمودن اسناد حسابداری به صورت نامنظم و مرتب سازی در زمان دلخواه
* امکان تنظیم رعایت تسلسل تاریخی در هنگام ثبت اسناد حسابداری
* بررسی گروهی و واحد سند و امکان فیلتر و مشاهده اسناد بررسی شده و غیر قابل تغییر نمودن این دسته از اسناد
* امکان درج بین اسناد حسابداری و مرتب نمودن اتوماتیک شماره سند‌ها
* هشدار قابل تنظیم جهت رعایت ترتیب تاریخی اسناد در هنگام صدور آنها
* مشاهده مانده حسابها و نمایش آنها در سال مالی جدید بدون صدور سند افتتاحیه در ابتدای سال
* جستجو در اسناد حسابداری به صورتی که با کمترین اطلاعات از سند صادره و ضمائم آن بتوان سند مربوطه را به راحتی پیدا نمود
* امکان انتقال سند از یک شرکت به شرکت دیگر به همراه ضمائم برگه‌های سند و مرتب سازی شماره اسناد
* تهیه گزارشات ترازنامه و سود زیان به صورت لحظه‌ای، قبل از بستن حسابهای دائم و موقت
* امکان بستن حسابهای موقت و دائم به صورت اتوماتیک و صدور سند سود و زیان، اختتامیه و افتتاحیه توسط سیستم
* ارسال تمامی فرمهای حسابداری به Excel و همچنین Import اطلاعات از طریق Excel
* گزارش جامع مرور کلی حسابها به همراه اشخاص،مراکز هزینه، قراردادها و پروژه‌ها و .... از کل به جزء و بالعکس بصورت ماتریسی
* گزارش مانده حسابها به تفکیک مراکز هزینه (پروژه ها، قراردادها و ...) به صورت تو در تو
* گزارش مانده حسابها به تفکیک اشخاص به صورت تو در تو
* گزارش مانده اشخاص به تفکیک حساب به صورت تو در تو
* گزارش مانده مراکز به تفکیک حساب به صورت تو در تو
* گزارش مانده اشخاص به تفکیک مراکز هزینه به صورت تو در تو
* گزارش مانده مراکز هزینه به تفکیک اشخاص و ... به صورت تو در تو
* تهیه گزارش دفاتر قانونی : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظیم و انواع فیلتر های مورد نیاز
* تراز آزمایشی به صورت دو ستونی و چهار ستونی و شش ستونی و هشت ستونی با قابلیت ارزی و تعدادی
* گزارش ترازنامه به دو شکل تفصیلی و دو ستونی به تفکیک شعبه و پروژه قبل از بستن حسابهای موقت و دائم با فرمت دارایی
* گزارش صورتحساب سود و زیان به صورت استاندارد به دو شکل صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع (همراه صورت بهای تمام شده) به همراه مبالغ تجدید ارزیابی شده سال قبل، بدون احتیاج به بستن حسابهای موقت و به تفکیک شعبه و پروژه
* گزارش روکش سند حسابداری در فرمتهای مختلف
* صدور خلاصه سند حسابداری به صورت ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانونی و ذخیره آن به عنوان رونوشت جهت پیگیری آتی
* تهیه گزارش صورت گردش وجوه نقد به شکل مستقیم و غیر مستقیم
* نگهداری حسابهای شعب به تفکیک و به صورت جامع و تهیه گزارشات تلفیقی بین شرکتها و شعب موجود
* گردش حسابها به تفکیک شخص از کل به جزء تا سطح برگه صادره و اصلاح همزمان
* گزارش گردش حسابها به تفکیک مرکز از کل به جزء تا سطح سند و برگه مربوطه و اصلاح همزمان
* گزارش تراز مستقل از مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....
* گزارش تراز حسابها به تفکیک مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ....
* معرفی و فرمول‌نویسی نسبتهای مالی و تهیه گزارش آنها
* گزارش جامع از کدینگ حسابداری به همراه فیلتر سطوح حساب
* گزارش جامع از مراکز حسابداری به همراه انتخاب سطوح
* امکان گزارشگیری حسابها به زبان لاتین
* مشاهده تمامی گزارشات داخل جداول برنامه قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت تهیه پرینت
* ارسال تمامی جداول به فرمهای Excel، Text، PDF، HTML و ارسال تمامی آنها به صورت Email
* معرفی نسبتهای مالی و فرمول نویسی جهت تهیه آنها
شماره ی تماس : 88891398
تهران > تهران
آدرس سایت : http://www.arpa-co.ir