برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3561 روز پیش

فروش انواع تمبر ،کاتالوگ ،اسکناس و پاکت

1- کلکسیون تمبر بی باطل قد یمی سازمان ملل متحد به همراه آلبوم مصور (120,000تومان)
2- 900 عدد تمبر باطله قد یمی خارجی مختلف ( 60,000تومان)
3- 80 عدد تمبر باطله قد یمی سوئیس (11,000 تومان)
4- 80 عدد تمبر باطله قد یمی بلژیک ( 9,000تومان)
5- 80 عدد تمبر باطله قد یمی دانمارک ( 8,000تومان)
6- 80 عدد تمبر باطله قد یمی سوئد ( 9,000تومان)
7- 80 عدد تمبر باطله قد یمی اسپانیا ( 7,000تومان)
8- 100 عدد تمبر باطله قد یمی هندوستان ( 5,000تومان)
9- 80 عدد تمبر باطله قد یمی آلمان ( 15,000تومان)
10- 80 عدد تمبر باطله قد یمی روسیه (شوروی) ( 9,000تومان)
11- 80 عدد تمبر باطله قد یمی ایتالیا ( 8,000تومان)
12- 80 عدد تمبر باطله قد یمی یونان ( 9,000تومان)
13- 80 عدد تمبر باطله قد یمی فرانسه (10,000تومان)
14- 80 عدد تمبر باطله قد یمی آمریکا (8,000 تومان)
15- 80 عدد تمبر باطله قد یمی هلند (8,000 تومان)
16- 80 عدد تمبر باطله قد یمی ژاپن و کره (7,000 تومان)
17- 100 عدد تمبر کشورهای عربی (7,000تومان)
18- 70 عدد تمبر باطله زیبای خارجی (12,000 تومان)
19- 150 عدد تمبر باطله پستی خارجی (7,000 تومان)
20- 50 عدد تمبرباطله شخصیتهای کشورهای مختلف (7,000تومان)
21- 50 عدد تمبر باطله بناهای تاریخی کشورهای مختلف (8,000تومان)
22- 40 عدد تمبر باطله قد یمی حیوانات (6,000 تومان)
23- 40 عدد تمبر باطله کشتی و قایق از کشورهای مختلف (12,000تومان)
24- 40 عدد تمبر باطله هواپیما و بالن از کشورهای مختلف ( 10,000تومان)
25- 40 عدد تمبر باطله اتومبیل و اتوبوس از کشورهای مختلف ( 10,000تومان)
26- 40 عدد تمبر باطله قطار از کشورهای مختلف ( 10,000تومان)
27- 50 عدد تمبر باطله گل و گیاهان از کشورهای مختلف (8,000تومان)
28- 30عدد تمبر باطله لباسهای محلی از کشورهای مختلف (12,000 تومان)
29- 40 عدد تمبر باطله فضایی از کشورهای مختلف ( 11,000تومان)
30- 40 عدد تمبر باطله قد یمی ورزشی از کشورهای مختلف (6,000 تومان)
31- 5 عدد مینی شیت زیبا بی باطل خارجی (9,000تومان)
32- 6 عدد تمبر بی باطل تابلوهای نقاشی نفیس از هنرمندان فرانسه ( 10,000تومان)
33- آلبوم تمبر ازدواج خانواده سلطنتی انگلستان شامل 72 سری تمبر از 36کشور مختلف سال 1973
(Royal Wedding on the 14th November that year1973, of Princess Anne to Captain Mark Philips.) (100,000 تومان)
34- یک عدد تمبر عتیقه ملکه ویکتوریا انگلیس, چاپ هند (9,000تومان)
35- 20 عدد تمبر باطله پادشاه ادوارد هفتم انگلستان ، چاپ هند ، سال 1901 ( 10,000تومان)
36- 20 عدد تمبر باطله پادشاه جورج پنجم انگلستان ، چاپ هند ، سال 1910 (9,000تومان)
37- 20 عدد تمبر باطله پادشاه جورج ششم انگلستان ، چاپ هند ، سال 1936 (7,000تومان)
38- آلبوم تمبرهای یکصدمین سال تولد وینستون چرچیل کلیه کشورهای دنیا (200,000تومان)
39- آلبوم کامل تمبرهای المپیک مونیخ 1972 کلیه کشورها (400,000تومان)
40- کلکسیون تمبرهای انگلستان ( الیزابت دوم) (200,000تومان)
41- تمبر تیم ملی فوتبال ایران در المپیک مونیخ(پروین- حجازی- قلیچ-...) (5,000تومان)
42- 40عدد تمبر بی باطل خارجی (15,000تومان)
43- 100 عدد تمبر پستی بدون چسب ایرانی قبل از انقلاب (5,000 تومان)
44- 50 بلوک ( 200 عدد) تمبر جمهوری اسلامی ایران از سال 58 تا 1370 (11,000تومان)
45- 30 عدد تمبر جشنهای 2500 ساله ایران چاپ کشورهای خارجی ( 50,000تومان)
46- 40 عدد تمبر باطله قاجار (28,000تومان)
47- تمبرهای سری مظفرالدین شاه قاجار باطل ( 50,000تومان)
48- 50 عدد تمبر باطله رضا شاه پهلوی (1304- 1319) (27,000تومان)
49- 50 عدد تمبر بی باطل سالهای 1344 تا 1357 (17,000 تومان)
50- 10 عدد تمبر پستی هوایی رضا شاه پهلوی (عقابی)(زیباترین تمبرسال1930) بی باطل ( 5,000تومان)
51- 10 عدد تمبر پستی هوایی رضا شاه پهلوی (عقابی)(زیباترین تمبرسال1930) بی باطل با سورساژ IRAN ( 5,000تومان)
52- تمبرهای زیبای تاجگذاری احمد شاه قاجاربا سورساژ مکاتیب دولتی سال 1915 بی باطل (17 عدد) (50,000تومان)
53- تمبرهای تاجگذاری احمد شاه قاجار سال 1915 بی باطل (17عدد) (15,000تومان)
54- سری تمبر احمد شاه قاجار 1919 بی باطل(چاپ دوم) (15,000تومان)
55- سری تمبر احمد شاه قاجار 1919 باطل(چاپ اول) (20,000تومان)
56- سری تمبرهای نجات آذربایجان- تولد –مساعی- جنگل -قم هوایی- UPU- شیلات – پهلوانی ( سال 1320تا1332 هر کدام) (100,000تومان)
57- آلبوم تمبر ایران به همراه تمبر سالهای 1365 تا 1358 ( 30,000تومان)
58- 100 عدد تمبر قدیمی ایرانی بی باطل بعد از انقلاب (5,000 تومان)
59- دوره کامل تمبرهای محمدرضاشاه پهلوی تکسری بی باطل (1318-1357) ( 1800000تومان)
60- تمبرهای زیبای تاجگذاری رضا شاه پهلوی باطل( هارلم)( 16 عدد) (28,000 تومان)
61- پاکت مصرف شده به همراه تمبر و مهرهای ابطال تجار زمان رضا شاه (1500تومان)
62- سری کامل بی باطل تمبرعروسی محمدرضا شاه پهلوی و ثریا (6 عدد) (55,000 تومان)
63- سری بلوک کامل بی باطل تمبرعروسی محمدرضا شاه پهلوی وفرح (8 عدد) (16,000 تومان)
64- 3 عدد تمبر بی باطل عروسی محمد رضا شاه پهلوی و فوزیه (سال 1318) (4500تومان)
65- سری کامل بی باطل تمبرتاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی (3 عدد) (2000تومان)
66- سری کامل ترقیات رضا شاه پهلوی باطل(9 عدد) (10,000 تومان)
67- سری کامل سلطنت پهلوی رضا شاه باطل(16 عدد) (5000تومان)
68- سری کامل دندانه دار شصتمین سال تولد رضا شاه پهلوی بی باطل(10 عدد) (80,000 تومان)
69- سری کامل دورالوان ناصرالدین شاه قاجار باطل(6عدد) (50,000 تومان)
70- سری کامل کلاهدار ستونی رضا شاه باطل(14 عدد) (19,000 تومان)
71- هزارو یکصدمین سال تولد رودکی باطل (3 عدد)(سال 1337) (5000تومان)
72- 100 عدد تمبر قدیمی باطله محمد رضا شاه پهلوی (سال 1318 تا 1357) (5000تومان)
73- 100 عدد تمبر قدیمی باطله بعد از انقلاب (سال 1382 تا 1358) (2000تومان)
74- کاتالوگ خارجی تمبرهای تمام دنیا (فرانسه) Yvert (18,000تومان)
75- کاتالوگ خارجی(انگلستان) تمبرِStanly Gibons (18,000تومان)
76- کتاب سکه (درهم اسلامی ) ناصر سید محمود نقشبندی (5,000تومان)
77- آلبوم تمبر خالی بزرگ 30 برگ خارجی ( 40,000تومان)
78- آلبوم تمبر خالی بزرگ 10 برگ ( 19,000تومان)
79- 50عدد سکه قدیمی خارجی متنوع (15,000 تومان)
80- 4 عدد اسکناس خارجی قدیمی (7,000تومان)
81- 5 عدد اسکناس ایرانی قدیمی قبل از انقلاب سالهای1330تا1357 (9,000تومان)
82- 5 عدد اسکناس ایرانی قدیمی بعد از انقلاب سالهای1358تا1380 (8,000تومان)
83- اسکناس قدیمی 1000 کرون اطریش سال 1904 (20,000تومان)


شماره ی تماس : -
تهران > تهران