برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3206 روز پیش

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شهر سازی

09357204903پورحسین

فروش فوری......
جزوات نکته برداری شده منابع کنکور ارشد شهرسازی

(برنامه ریزی شهری و منطقه ای – طراحی شهری –جغرافیا وبرنامه ریزی شهری)

تایپی با قیمت مناسب به صورت کتاب به کتاب وسری کامل
http://www.shar1.blogfa.com

1. مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ شیعه، اسماعیل(5000ت)

2. برنامه ریزی شهرهای جدید؛ زیاری، کرامت ا...(4000ت)

3. برنامه ریزی شهری در ایران: مجتهدزاده، غلامحسین(5000ت)

4.گزیده منظر شهری:گوردن کالن:ترجمه دکتر منو چهر طبیبیان(2000ت)

5. اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای؛ معصومی اشکوری، سید حسن(5000ت)

6. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری؛ زیاری، کرامت‌ا....(4000ت)

7. مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری؛ شیعه، اسماعیل(5000ت)

8.اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای؛ . زیاری، کرامت ا...(6000ت)

9. تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران؛ مشهدی زاده دهاقانی، ناصر(7000ت)

10. با شهر و منطقه در ایران؛ شیعه، اسماعیل(5000ت)

11. تراکم و کاربردهای آن در شهرسازی؛ عزیزی، محمدمهدی(4000ت)

12. جامعه شناسی شهری، دکتر محمد تقی شیخی(4000ت)

13. فرآیند برنامه‌ریزی شهری ایران؛ رهنمایی، محمدتقی(5000ت)

14. اصول و روشهای طراحی شهری در ایران(جلد اول و دوم):مهندس محمود توسلی(5000ت)

15. تاریخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضیه رضازاده؛ موریس، جیمر(-)

16از شار تا شهر؛ حبیبی، سید محسن(6000ت)

17. شهرسازی معاصر، از نخستین سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی استروفسکی، واتسلاف(4000ت)

18. مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛کامروا، سیدمحمدعلی(5000ت)

19.سیمای شهر:کوین لینچ ترجمهدکتر منوچهر مزینی(2000ت)

20.شالوده امایش سرزمین:دکتر مجید مخدوم(4000ت)

21.شهر: ژان باستیه وبرنارد درز:ترجمه دکتر علی اشرفی(4000ت)

22.شهر همچو چشم انداز(نگرشی فراتر از پست پست- مدرنیسم)به طراحی و برنامه ریزی شهری: تام ترنر ترجمه دکتر فرشاد
نوریان(3000ت)

23.طراحی شهری بسوی یک شکل پایدارتر شهر: هیلد براند فری ترجمه دکترسید حسین بحرینی(2000ت)

24.فرایند طراحی شهری: دکترسید حسین بحرینی(4000ت)

25.کارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای:اسماعیل شیعه(4000ت)

26. کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد اول:شهرسازی :احمد سعیدنیا(3000ت)

27. کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد یازده:مدیریت شهری:احمد سعیدنیا(4000ت)

28. کتاب سبز (راهنمای شهرداریها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ایران(3000ت)

29.مجموعه مباحث شهرسازی (اقتصاد) مینو رفیعی(4000ت)

30. مجموعه مباحث شهرسازی (جمعیت)حبیب الله زنجانی(4000ت)

31. مجموعه مباحث شهرسازی (مسکن)دکتر فیروز توفیق(4000ت)

32. مجموعه مباحث شهرسازی (جغرافیا)دکتر محمد رهنمایی(4000ت)

33.مشارکت در امور شهر ها:علی رضا علوی تبار(4000ت)

34.مطالعه جامعه شناسی شهر تهران(جلد اول:مسکن) دکتر محمود طالقانی(1500ت)

35.مقالاتی در باب شهر وشهرسازی:دکتر منوچهر مزینی(5000ت)

36.نگرشی بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهر سازی:دکتر فرشاد نوریان(4000ت)

37.برنامه ریزی و ساخت شهر های کوچک:پرفسور ف.م.حسیناف :ترجمه غلامرضا خسرویان(4000ت)

38. تحلیل فضای شهری : دکترسید حسین بحرینی(2000ت)

39.جغرافیای شهری ایران :دکتر علی اصغر نظریان(4000ت)

40.درامدی به اقتصاد شهری:سعید عابدین درکوش(4000ت)

41.برنامه ریزی شهری در ایران : دکتر علی اصغر نظریان(4000ت)

42.مقدمه ای برسیستم های اطلاعات جغرافیای شهری(GIS) دکتر فرشاد نوریان(5000ت)

43. سیستم های اطلاعات جغرافیای شهری(GIS).سازمان جغرافیای نیروهای مسلح(4000ت)

44.مجموعه نکات وپرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد شهر سازی (ترکیبی پارسه وسنجش
تکمیلی و جزوات دانشگاه تهران وعلم صنعت (70000هزارت)

45.تئوری شکل شهر: کوین لینچ ترجمه: دکتر سید حسین بحرینی (5000ت)

46.محیط های پاسخده : ین بنتلی ترجمه: دکتر مصطفی بهزاد فر (4000ت)

47. راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران : جهانشاه پاکزاد (4000ت)

48.معماری و شهرسازی به روایت شاهنامه فردوسی : حسین سلطان زاده (3000ت)

49.تاریخ شکل شهر : (جلد اول و دوم )جیمز موریس ترجمه: راضیه رضازاده (7000ت)

50. اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای :دکتر علی اصغر رضوانی (4000ت)

51.دیدگاههای نو در برنامه ریزی شهری (جلد اول ) دکتر حسین شکوئی ( 6000 ت)

52.جغرافیای روستایی ایران : دکتر مسعود مهدوی (4000ت)

53. شهرها و شهرکهای جدید :دکتر کرا مت ا.. زیاری(4000ت)

54.روابط متقابل شهر و روستا : دکتر علی اصغر رضوانی (3000ت)

55.جغرافیای اجتمایی شهرها :دکتر حسین شکوئی (4000ت)

56. جغرافیای شهری : دکتر ید الله فرید (3000ت)

57. چکیده مباحث امار تخصصی شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای : ( 5000 ت)

58.جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده مباحث عمومی شهرسازی(5000)

59. جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده تاریخ شهر سازی ایران وجهان(7000ت )

60. جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده برنامه های عمرانی وطرحهای شهری (5000ت)

61. جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده مراجع شهر سازی و شهرهای جدیدو جمعیت(5000ت)

62. جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده برنامه ریزی منطقه ای وGIS (5000ت)

63. جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده مسکن-حمل ونقل – جامعه شناسی شهری-جغرافیای
شهری- اقتصاد شهری-محیط زیست(7000ت)

64. جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده سیر اندیشه ها در شهرسازی(5000ت)

65. جزوه خلاصه شده نکات کلیدی و کنکوری تست های طبقه بندی شده نظریه های ساخت شهر (4000ت)


شماره تماس : 09357204903
همدان > همدان
آدرس سایت : http://www.shar1.blogfa.com