برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3593 روز پیش

آموزش اسکیس معماری

به رغم جو حاکم بر دانشجویان معماری، اسکیس یا به عبارتی ارائه فکر و روند طراحی یک معمار به کمک دست، یک توانایی است که کسب آن توسط عواملی چون خوب نگاه کردن، خوب گوش سپردن به نکات، دانستن اصول کلی پرسپکتیو، آشنایی به علم معماری و مهم تر از همه شجاعت در به دست گرفتن قلم (چه مداد، چه زغال و ...) به دست می آید. بنابراین رکن اساسی بر عهده خود دانشجو است. امکان ارائه عالی یک طرح یا اندیشه معماری برای همه یکسان است اگر بر تمام جوانب ارائه به درستی و به طور یکسان تمرکز شود.
همه توانایی ارائه یک فکر و روند طراحی خوب را دارند به شرط آن که جرات به دست گرفتن هر وسیله را داشته باشند. آموزش اسکیس و در ادامه، آموزش راندو بر پایه جرات دادن به دانشجو استوار است و چیزی جز آن نیست. در این دوره آموزشی بر آنیم تا در کنار مرور نکات مهم دانش معماری، با کمک تمرین و خوب و درست نگاه کردن، سرعت انتقال روند تفکر و همچنین قدرت انتخاب سبک ارائه را در دانشجو بالا بریم.
شماره ی تماس : http://madblackrose.blogfa.com
یا
http://archroom.blogfa.com