برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3533 روز پیش

فرارایانه طراح و مجری سیستمهای یکپارچه

حسابداری
تعریف پنج سطح گروه،کل، معین، تفصیلی و مرکزهزینه به نحوی که سطوح گروه تا معین به هم وابسته‌اند و تفصیلی و مرکز هزینه مستقل(منحصربه فرد) می‌باشد.
معرفی ترازنامه صورتحساب سود و زیان به هرشکل دلخواه.
ثبت اطلاعات کمکی شماره ، تاریخ و مقدار درزمان ثبت سند حسابداری برای هرآرتیکل.
تغییر وضعیت سند حسابداری از موقت به قطعی و دائم و اختصاص شماره سند حسابداری در زمان دائم نمودن.
بستن حسابهای موقت، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم پس از تائید کاربر به صورت اتوماتیک.
فراخوانی یک سند حسابداری از هرسال مالی دلخواه و ثبت آن بصورت سند حسابداری جدید.
ایجاد سال مالی جدید و امکان انتقال کدینگ حسابها در صورت تائید کاربر.
استفاده برای تعداد نامحدود سال مالی در هر لحظه و مرور اطلاعات آنها.
معرفی تعداد نامحدود شرکت (شعبه بدون دفاتر مستقل) در هرسال مالی و امکان گزارش‌گیری از آنها به صورت منفرد و تجمیع.
گزارش دفاتر تفصیلی و مرکز هزینه به تفکیک سر فصل‌های کل و معین با رویت اسناد حسابداری مربوطه.
تراز آزمایشی حساب‌های کل، معین، تفصیلی و مرکز هزینه با قابلیت جابجایی در سطوح از تراز کل تا گردش حساب و نهایتاً سند حسابداری.
فروش
گروه بندی مشتریان.
معرفی مشتریان و تعیین نوع آنها (عمده فروشی ، خرده فروشی، تحویل در محل، تحویل درب کارخانه).
معرفی ویزیتورها، بازاریاب‌ها و نحوه نرخ گذاری خدمات آنها.
معرفی چهار نرخ فروش برای هر کالا (درب کارخانه ،تحویل درمحل ،عمده فروشی).
ثبت صورتحساب فروش کالا.
امکان فراخوانی اطلاعات حواله انبار از سیستم انبار و صدور صورتحساب فروش توسط سیستم.
صدور حواله فروش کالا.
صدور سند حسابداری مربوط به فروش کالا.
امکان ارتباط با سیستم انبار.
امکان انتقال اطلاعات به اکسل درکلیه گزارشات.
گزارش موجودی انبارجهت برنامه‌ریزی فروش.
گزارش مقایسه‌ای ماهیانه فروش به تفکیک کالا، گروه کالا،مشتری و گروه مشتری.
گزارش مقایسه‌ای فروش و قیمت تمام شده به تفکیک کدینگ کالا،گروه کالا.
گزارش پیش فاکتورها.
گزارش فروش بتفکیک کدکالا ، گروه کالا ، گروه مشتری و کد مشتری
دارائی‌های ثابت
معرفی استفاده کنندگان، محل استقرار و سرفصلهای حسابداری و سرفصل مراکزهزینه.
معرفی نحوه محاسبه استهلاک طبق ماده 151 قانون مالیاتها.
ثبت مشخصات دارایی ثابت شامل: مشخصات کالا، شماره پلاک، روش و نرخ استهلاک.تاریخ بهره‌برداری، تاریخ خرید، بهای تمام شده، شماره پلاک قبلی، ارزش اسقاط، فروشنده و....
ثبت اطلاعات هزینه ها و تعمیرات اساسی دارائیها بصورت جداگانه بر حسب کارت دارایی ثابت .
امکان قطعی کردن کلیه اطلاعات مربوط به دارائیها جهت داشتن پایگاه اطلاعاتی مطمئن.
ثبت کاهش شامل(تعدیلات، فروش، برکناری، اسقاط)دارا ئیهای ثابت.
ثبت نقل و انتقالات دارائیهای ثابت.
معرفی تعداد نامحدود سال مالی بمنظور نگهداری سوابق اطلاعات دارائیها
ثبت اطلاعات کمکی ماشین آلات ووسائط نقلیه، شامل: شماره شهربانی، شماره سریال، شماره موتور.
صدور سند حسابداری هزینه استهلاک در سیستم حسابداری
چاپ کارت دارایی ثابت.
گزارش استهلاک به همراه استهلاک انباشته واستهلاک جاری به تفکیک سرفصلهای حسابداری.
گزارش هزینه های اساسی بتفکیک سند حسابداری و تاریخ تحقق تعمیرات اساسی
گزارش ریز اقلام دارایی ثابت به تفکیک سرفصلهای حسابداری ومحل استقرار دارایی‌ها.
گزارش دارایی‌های فروش رفته و برکنار شده به‌همراه سود وزیان حاصل ازفروش و برکناری.
تهیه جدول استهلاک طبق فرم چاپی صورتهای مالی نمونه سازمان حسابرسی وفرم اظهار‌نامه مالیاتی.
لیست دارایی‌های موجود در واحدها جهت دریافت رسید از تحویل گیرندگان.
گزارش استهلاک دارایی‌ها به تفکیک مراکزهزینه جهت صدور سند حسابداری .
حقوق و دستمزد
معرفی انواع حقوق ومزایا به تعداد دلخواه، شامل: حقوق پایه، اضافه کاری، نوبت کاری و مشخص نمودن مشمول بیمه ومالیات آنها زمان تغییر قانون توسط کاربر.
ثبت اطلاعات پرسنل ، شامل : اطلاعات شناسنامه ای و ... .
معرفی عوامل تعیین کننده حقوق و مزایا شامل :‌ گروه شغلی ، وضعیت تاهل ، تعداد فرزند و ...
محاسبه حکم کارگزینی بر اساس عوامل تعیین کننده حقوق و مزایا و چاپ حکم کارگزینی بر اساس فرمت های از پیش تعریف شده با قابلیت اعمال تغییرات بر روی آنها .
ثبت کارکرد به صورت دستی وفراخوانی ازدستگاههای کارت ساعت.
تعریف جدول مالیات و نحوه محاسبه حق بیمه.
ثبت اطلاعات مرخصی پرسنل .
معرفی معافیت مالیاتهای خاص.
محاسبه حقوق ، عیدی، سنوات خدمت و... .
محاسبه معوقه حقوق و امکان بایگانی محاسبات حقوق
معرفی انواع کسورات و اضافات به تعداد دلخواه توسط کاربران سیستم شامل: انواع وامها، مساعده وحق عضویت‌ها.
ایجاد سالهای مالی بدلخواه و نگهداری سوابق هر سال بصورت جداگانه .
صدور سند حسابداری بصورت اتوماتیک.
تهیه دیسکت بانک و بیمه.
لیست حقوق ودستمزد.بتفکیک پروژه ، واحد سازمانی و ماههای سال
لیست بیمه طبق فرمت سازمان تامین اجتماعی .
گزارش لیست حقوق 12 ماهه بتفکیک پرسنل ، واحد سازمانی و مرکز هزینه
گزارش از وامها و باقیمانده وام
گزارش از وضعیت مرخصی و باقیمانده مرخصی پرسنل
پشتیبانی اطلاعات
پشتیبانی سیستم ها طی توافق سالیانه انجام می گیرد وبرخی ازخدمات قابل ارائه به شرح ذیل می‌باشد :
رفع اشکال کاربران بصورت تلفنی .
آموزش به کاربران جدید وتکمیلی برای کاربران قبلی.
بررسی ورفع اشکالات کاربران درحین استفاده از سیستم ها بصورت حضوری یا از طریق مودم.
مشاوره درجهت بهبود سطح بهره برداری ازسیستم ها.
بررسی نیازهای اطلاعاتی جدید مشتریان وارائه راهکارمناسب.
شرکت طرح وپردازش فرارایانه عملکرد صحیح سیستم ها را ازمقطع نصب بمدت 6ماه تضمین (گارانتی)می کند ومتعهدبه رفع هرگونه اشکال نرم افزاری ناشی از عدم صحت عملکرد سیستم ها بدون دریافت هزینه درطی دوره فوق می‌باشد.
توضیح اینکه گارانتی سیستم ها فقط درارتباط با رفع اشکال احتمالی ناشی از عملکرد سیستم ها درچهارچوب مشخصات اعلام شده می‌باشد وارتباطی باارائه خدمات پشتیبانی ندارد.
پایگاه داده ها : MS-SqlServer2000
زبان برنامه نویسی : Delphi7
شماره ی تماس :