برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3584 روز پیش

نرم افزار حسابداری گاوداری شیری

شرکت فن آوران اطلاعات گنج نامه

برخی از امکانات نرم افزار حسابداری گاوداری شیری

امکان تعریف گله
امکان تعریف گوساله
ثبت اسناد حسابداری مربوط به تلقیحات,زایمان,شیردهی(روزاÙ  ??ه-ماهانه-دوره
گی)
واکسیناسیون,امور بهداشتی,پزشک و ...
ایستگاه شیر
گزارشات متنوع

برخی امکانات نرم افزار یکپارچه مالی دامداری های شیری
•امکان تعریف گله و کد گذاری گله
•امکان تعریف گوساله و ایجاد دفتر تفظیلی گوساله به صورت اتوماتیک توسط سیستم
•امکان جستجوی بسیار قوی
•امکان ثبت عملیات مربوط به تلقیحات و گزارشات متنوع از تلقیحات
•امکان ثبت عملیات مربوط به زایمان و گزارشات متنوع از زایمان
•امکان ثبت شیردهی به صورت روزانه ، ماهانه و دوره گی
•امکان انتقال شیردهی روزانه به ماهانه
•امکان ثبت عملیات مربوط به موارد بهداشتی دام و گزارشات متنوع از آن
•امکان ثبت عملیات مربوط به واکسیناسیون دام و گزارشات مربوط به آن
•امکان تعریف پزشک و ثبت اسناد مالی مربوط به پزشک به صورت اتوماتیک توسط سیستم
•امکان تعریف دارو ، واکسن و غیره در انبار دام
•امکان مشاهده وضعیت مالی دام از نظر هزینه ها
ایستگاه شیر :
•امکان تعریف ایستگاه شیر
•امکان تعریف قیمت شیر نسبت به درصد چربی و ..
•امکان تعریف حق ایستگاه شیر
•امکان مشاهده و گزارشگیری از شیر پرداخت شده یا نشده دامداران
•امکان مشاهده وضعیت حساب دامداران
•امکان ثبت عملیات دریافت شیر از دامداران و مشخص کردن وضعیت تسویه و ثبت اسناد مالی به صورت اتوماتیک توسط سیستم
•گزارشات متنوع در زمینه ایستگاه شیر
•امکان دادن فیش دریافت شیر به دامدار
•امکان پرداخت دوره ای مبالغ شیر به دامداران

برخی امکانات حسابداری نرم افزار دامداری های شیری
انبار:
-تعریف انبار برای کالا
-تعریف طبقه برای کالا -تعریف کالا
-کنترل موجودی کالاها در انبار
-امکان تعریف واحدهای سنجش مختلف مانند عدد ،تن ،کیلو و ..
-نمایش کاردکس کالا(بررسی جریان ورود و خروج کالا) با قابلیت امکان چند کالا و چند طرف حساب (گزارش چند به چند)
-انبارگردانی
-امکان انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر
-کدگذاری برای کالا
-امکان اداره چندین انبار به صورت همزمان و گزارش اطلاعات کاملی از لیست کالا های موجود در هر انبار
-گزارش سود و زیان خالص و ناخالص کالاها
-لیست قیمت فروش کالا -لیست کالاهای فروخته شده
-لیست کالاهای خریداری شده
-کالاهای کمتر از حد اقل موجودی
-اشخاص خریدار یک کالا
-پرفروش ترین کالا
-کم فروش ترین کالا و...

خرید و فروش : صدور فاکتور خرید، فروش، مرجوعی از خرید، مرجوعی از فروش، فاکتور امانی
-صدور پیش فاکتور -ثبت سند فاکتور به صورت اتوماتیک
-امکان تسویه فاکتور به صورت نقدی،چک،حواله،اقساط
-امکان ثبت تخفیف در فاکتور
-گزارشات متنوع و شکیل از فاکتور
-امکان قرار دادن پیام،تیتر،نام،آدرس،تلفن و ... در فاکتور
-درج مبلغ بدهکاری و بستانکاری هر شخص در فاکتور هایی که برای او صادر می شود -کنترل قیمت کالاها در هنگام فروش
دفاتر:
-تهیه دفاتر مالی
– دفتر کل و معین و تفضیلی و روزنامه
- بصورت اتوماتیک
-امکان کد گذاری دفاتر
-وضعیت حساب مشتری
-گزارش مانده بدهکاری یا بستانکاری یک طرف حساب اسناد حسابداری :
-تعریف انواع طرف حسابها و انواع ماهیت ها در حسابداری
-ایجاد سند حسابداری
-ایجاد سند دریافت پرداخت
-امکان تعریف ماهیت های جدید حسابداری
-امکان جستجوی سریع اسناد حسابداری
-گزارشات متنوع از اسناد حسابداری

چک و حواله :
-امکان ثبت چک و حواله
-امکان انتقال (خرج کردن) چک های دریافتی
-امکان وصول چک و ثبت سند به صورت اتوماتیک
-نگه داری اطلاعات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی و تاریخ سر رسید آنها
-نمایش و کنترل چک های دریافتنی و پرداختنی و انتقالی (وصول شده
-درجریان وصول
-برگشتی)
امکانات دیگر :
-نرم افزار گزارش ساز(امکان ساخت گزارش های متنوع و مورد نیاز بدون برنامه نویسی)
-امکان پشتیبان گیری از اطلاعات
-امکان رمزگذاری و تعریف سطوح دسترسی
-راهنمای Online
-ماشین حساب
-ویرایشگر
-امکان نصب در شبکه و استفاده از چند کامپیوتر برای ایجاد چند جایگاه فروش مستقل
-محاسبه خود کار سود و زیان روزانه
- ماهانه و سالانه و یا سود و زیان در بازه های زمانی مشخص
-گزارش گیری کامل از کلیه عملیات های انجام شده در یک تاریخ معین
-تعریف شدن موارد استثنایی مانند دزدیده شدن کالا و یا سایر سود و زیان های احتمالی برای دقیق تر شدن گزارش ها
-امکان درج آرم و یا تصویر نمادین فروشگاه در بالای فاکتور
- درج مبالغ با حروف و نیز زیبا تر شدن
-وضعیت ظاهری فاکتور های مشتریان
شماره ی تماس :
همدان > همدان