برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3040 روز پیش

مجموعه مقاله های برق به همراه استاندارد های برق توانیر و IEC

مجموعه استانداردهای صنعت برق ایران شامل:

•مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی
شامل:
کلیات
فلش و قطعی ولتاژ،تغییرات ولتاژ و فرکانس
پایداری و پدیده های گذرا
زمین کردن
کیفیت برق تحویلی به انواع مشترکین
مشخصات فنی وسایل اندازه گیری و معیارهای انتخاب آنها
دستورالعمل اندازه گیری کیفیت برق ،بازرسی و اطمینان از کیفیت آن
•گزارش فنی مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی
شامل:

مفاهیم و تعاریف کیفیت برق

منابع و مراجع استانداردهای کیفیت برق
تجزیه و تحلیل نتایج وضعیت موجود کیفیت برق
•استانداردهای نیروگاهی
(استاندارد معیارهای طراحی و مهندسی سازه)
شامل:
مبانی و معیارهای طراحی و مهندسی سازه
مبانی و معیارهای طراحی و مهندسی فونداسیون
محاسبات و تفسیر مبانی و معیارهای طراحی و مهندسی سازه
محاسبات و تفسیر مبانی و معیارهای طراحی و مهندسی فونداسیون
•استانداردهای پستی
شامل:
استانداردهای اجرائی پستهای توزیع زمینی (جلد اول)
استانداردهای اجرائی پستهای توزیع زمینی (جلددوم)
استانداردهای طراحی بهینه پستها
استانداردهای پستهای فوق توزیع
استانداردهای پستهای 63/20 کیلو ولت
استانداردهای طرح پستهای فوق توزیع فیوز دار و کم کلید
استانداردهای اینترفیس پستها
استانداردهای سیستم و تابلوهای کنترل پستهای 63 و 132 کیلو ولت
استانداردهای شینه افزار پستهای 63 و 132 کیلو ولت
همچنین در این فصل به بررسی پستهای توزیع زمینی 11، 20 و 33 کیلو ولتی و طراحی بهینه پستهای 230 و 400 کیلو ولتی و طراحی راکتورهای سری و موازی، انتخاب کلید قدرت ،سکسیونر،تیغه های زمینی،برقگیر و مقره ها و ..... به طور کامل پرداخته شده است.
•استانداردهای خطوط انتقال
شامل:
استانداردهای کلی
استانداردهای خطوط هوایی
استانداردهای خطوط زمینی
استانداردهای تجهیزات
شرح کامل کلیه تجهیزات به کار رفته در تمامی خطوط انتقال از هر نوع
•استانداردهای تاسیساتی
شامل:
استاندارد کلید ها
استاندارد کابلها
استاندارد تجهیزات بانک خازنی
استاندارد راکتورهای مورد استفاده در شبکه
استاندارد ترانسفورماتورها
استاندارد برقگیر
استاندارد یراق آلات
استاندارد و آئین نامه کار سیستمهای حفاظت کاتدی
استاندارد رنگ و پوشش تجهیزات صنعت برق
استاندارد روشنایی معابر
شرح کامل تمامی این استانداردها در ولتاژهای مختلف


لیستی برخی از مقالات موجود موجود

معیارهای انتخاب برای بریکرهای SF6 و خلأ در ولتاژ متوسط
انتخاب بهینه ترانسفورماتورها
بررسی القاء ولتاژ بر روی خطوط سیستم توزیع براثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثیر سیم زمین و برقگیر بر روی دامنه ولتاژ القائی
محدودیتهای انتقال شبکه سراسری
بررسی قطع شدگی فاز در موتورها و نحوه حفاظت آنها
کاهش اثرات اتصال کوتاه بر مشترکین
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از کابلهای خودنگهدار هوایی
رله های حفاظتی بدون منبع تغذیه کمکی
اهمیت تعرفه ها بر اعمال مدیریت مصرف و تنظیم قله بار
تاثیر کلیدزنی خازن های فشارقوی بر روی شبکه های توزیع و صنعتی
اتصال زمین در شبکه های توزیع فشار ضعیف
تخصیص انرژی یا قدرت تولید شده به بخشهای مختلف اقتصادی
شیوه های بررسی مصرف انرژی در صنایع
معرفی روش سیکلی خطی در پیش بینی پیک بار سالیانه و کاربرد آن در پیش بینی بار شرکتهای برق منطقه ای
شیوه های مناسب برق رسانی به روستاها
روش کم هزینه کردن شبکه روشنایی معابر
روش های بهینه برق رسانی به مناطق روستایی کوهستانی و مناطق سنگین
روان آموزی ایمنی مدلی پیشگیرانه برای حوادث در صحنه های گسترده و پراکنده و عملیات لحظه ای توزیع نیروی برق
اثرات عدم تعادل بار در شبکه های توزیع
تحلیلی بر پدیده خطای داخلی در تابلوهای فلزی تمام بسته در شبکه های توزیع نیرو
کنترل بهینه قدرت راکتیو
بررسی یک حادثه
روشهای بهره گیری بهینه از سیستم روشنایی معابر عمومی در توزیع
تحلیل مالی در سیستمهای توزیع
بررسی علل بروز حوادث در شبکه های توزیع نیرو و روشهای پیشگیری از آن
شیوه های مناسب آزادسازی ظرفیت تجهیزات برق
بهینه کردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازن
تامین برق مناطق روستایی و کم جمعیت قرار گرفته در مسیر خطوط انتقال انرژی الکتریکی
نقش کولرهای آبی در کاهش مصرف برق شبکه های توزیع نیرو
پست مدولار A
کاهش اثرات سوء افزایش ولتاژ در مناطق شهری بر انسان
استفاده از برنامه های کامپیوتری در طراحی و برنامه ریزی شبکه های توزیع نیرو
چند مدل مناسب جهت محاسبه جریمه بدی مصرف در شبکه های توزیع نیرو
انتخاب بهینه خازن های موازی در شبکه توزیع
بررسی برقدارکردن روستاهای ایران
شیوه مناسب محاسبه قیمت تمام شده انرژی در نیروگاهها
اثر تغییر ساعت مصرف انرژی الکتریکی
آثار پیری و فرسودگی اجزاء شبکه های توزیع و فوق توزیع نیرو
بررسی و ارزیابی اضافه ولتاژهای ناشی از برقدارکردن خطوط هوایی و کابلهای زمینی 20 کیلوولتی در شبکه های توزیع
مطالعه هارمونیک های شبکه
کاربرد سیستمهای ترموگرافیک مادون قرمز در تعمیرات و بازرسیهای فنی شبکه های توزیع نیرو
بررسی آماری عیوب ترانسفورماتورهای توزیع
ارزیابی روشهای مختلف مدیریت مصرف در جامعه ایران
استفاده از کنتورهای کارتی بجای کنتورهای الکترومکانیک و مزایای آنها نسبت به نوع قدیمی
بررسی برق رسانی به صنایع از طریق نیروگاههای اختصاصی با اتصال به شبکه سراسری
ارزیابی اقتصادی تولید انرژی در نیروگاههای برق - آبی کوچک (نیروگاه برق آبی کوچک یاسوج)
کاربرد منطق فازی در پیش بینی بار
بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی
تعیین ضریب قدرت اقتصادی بر اساس خازن گذاری در شبکه توزیع
تقلیل بار راکتیو کارخانجات توسط ژنراتورهای موجود در آنها
نصب بهینه خازن های موازی در سیستمهای توزیع
علل تغییر باردهی کابلهای تک رشته فشارقوی بازره فلزی تحت تاثیر اشکال مختلف زمین کردن و آرایش آنها
حفاظت و ایمنی تجهیزات شبکه های توزیع و لوازم مصرف کنندگان در مواقع رفتار غیرعادی شبکه
نگرشی بر حفاظت شبکه های توزیع در تحلیل حادثه ای که دو برادر را به قربانی گرفت
استفاده از کابل نوری برای ایزولاسیون ترانسهای جریان
بررسی حادثه مورخ 28 /8 /69 پست 66 کیلوولت درواهی
بررسی علل قطع فاز از شبکه 20kv و راه حل عملی جهت جلوگیری از خسارت به تجهیزات شبکه و مشترکین
سیستم توزیع نیرو را دریابیم
متحول ساختن ساختار سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی از طریق کاربری طرح های کارمزدی
مکانیزمهای جدید مدیریتی در صنعت برق
نقش ترانسفورماتورها در کاهش ضریب اطمینان برق رسانی شبکه های توزیع نیرو
برآورد مقدار تقریبی بار شهر اصفهان تا 15 سال آینده
روشهای اندازه گیری مقاومت بازنگری و اصلاح شبکه زمین پستهای فشارقوی
پیش بینی های ایمنی جهت جلوگیری از برق گرفتگی در شبکه های توزیع و مصرف
سیستم کنترل پیشرفته شبکه توزیع برق با استفاده از تکنولوژی جدید مخابراتی
مدلی مناسب جهت ارزیابی اقتصادی در مطالعات سیستم
برق گرفتگی در گستره فشار ضعیف
کاربرد SVC برای کنترل بهینه قدرت راکتیو
استفاده از زبان منطقی پرولاگ در کاربردهای زمان واقعی شبکه های قدرت
ویرایشگر گرافیکی پایگاه اطلاعاتی شبکه های قدرت
جایگاه و نقش آموزش و تدوین نظام آموزشی مناسب برای بخش توزیع


منافع اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع
تصحیح کننده های ضریب قدرت و بررسی نحوه عملکرد صحیح آنها در مواد
مدل قوس الکتریکی در کلید های فشار قوی
جایگاه و نقش آموزش و تدوین نظام آموزشی مناسب برای بخش توزیع
مرور بر روشهای بهینه سازی وکنترل سیستمهای توزیع
راه آهن برقی و استفاده بهینه از انرژی در حمل و نقل
نقش انواع بارها در ایجاد هارمونیک ها در شبکه توزیع- اثرات و کنترل هارمونیک
Distribution Network System Planning
ضرورت برنامه ریزی علمی در شبکه توزیع برق کشور
چگونه مشترکین را با مدیریت مصرف آشنا کنیم
گرایشهای توسعه اقتصادی و اثرات آن در بازدهی سرمایه گذاریهای صنعت برق
برآورد تقاضای انرژی مناطق روستائی
جایگاه شرکتهای توزیع در صنعت برق ایران
بررسی نرخ بهینه تعرفه برق
بهینه سازی خدمات مشترکین
چند روش برای کاهش استراق انرژی الکتریکی
مدیریت تقاضای مصرف برق
الگوهای انرژی و لزوم بکارگیری آنها در توسعه نیروگاهها و سیستمهای قدرت
زیانهای ناشی از تلفات انرژی الکتریکی در صنعت برق ایران
تشریح آماری و آزمون تجربی تلفات در شبکه های توزیع
آزاد سازی قدرت نهفته در شبکه های توزیع
اثرات نوسانات ولتاژ بر دستگاههای الکتریکی و روشهای اصلاح آن در شبکه توزیع
اثر ترانسفورماتورهای خانگی بر روی شبکه توزیع کشور
اثر کاربرد لامپهای پربهره و کم مصرف
تعیین بهینه ظرفیت و محل نصب خازن در سیستمهای توزیع
بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت در حالت پارالل
بررسی تلفات در شبکه های برق و پیشنهاد روشهائی جهت کاهش آن
مشکلات موجود در جهت ارائه استاندارد اجرائی برای پستهای فوق توزیع کشور
بررسی ساختار انواع ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه برق مازندران
تاثیر خاموشیها در فرسودگی و استهلاک تاسیسات شبکه های توزیع
زمان بهینه تعویض لامپ روشنائی معابر
ارزیابی حفاظت خازنهای قدرت و بررسی علل انفجار بانکهای خازنی
بررسی فیدرهای 20 کیلوولت به اصطلاح 'نگیر'
بازنگری جداول فلش سیم برای شبکه های توزیع
صرفه جویی در توسعه شبکه های توزیع و انتقال نیرو
رابطه بهره برداری نادرست با سوختن ترانسفورماتورهای توزیع
آشنائی با گالری تکنیک و مقایسه آن با سیستم موجود تاسیسات شهری
مکانیزاسیون شبکه های توزیع (نقش مکانیزاسیون در بهینه سازی و بهنگام سازی بهره برداری شبکه های توزیع)


نرم افزار طراحی روشنائی معابر ( SLD )
برنامه کامپیوتری تحلیلگر شبکه توزیع
کاربرد هوش مصنوعی در یافتن محل عبور بهینه کابلهای توزیع
تعیین مکان ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پستهای توزیع
تهیه بسته نرم افزاری DFMFA (جهت سهولت مطالعات کامپیوتری حالت گذاری سیستمهای قدرت)
مدیریت توزیع انرژی با استفاده از سیستم M-SCADA
کاربرد شبکه های عصبی در عیب یابی سیستمهای توزیع الکتریکی
برنامه ریزی منطقی برای تشخیص عیب در شبکه های حلقوی توزیع
بررسی مشکلات شبکه های توزیع در مناطق ساحلی استان هرمزگان
بررسی عوامل آسیب رسان به پایه های چوبی و فلزی و نحوه جلوگیری از آنها
بررسی و مقایسه روشهای مختلف رکوردگیری مصرف مشترکین برق
نقش تعمیرات دوره ای در تقلیل حوادث و خاموشیها
بررسی شیوه های بستن شیلد کابل و سر کابل
بررسی مسئله خوردگی در پایه های بتنی
بررسی مشکلات شبکه های توزیع در مناطق ساحلی
بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر روی بدن انسان
بررسی سیستمهای سه فاز نامتقارن با بارهای نامتعادل
مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت الکتریکی
اندازه گیری افزایش مقاومت الکتریکی ناشی از تنشهای مکانیکی و حرارتی در دو نمونه سیمهای شبکه برق رسانی
اصلاح ولتاژ القائی در شبکه های توزیع هوائی
پخش بار مستقیم در شبکه های سیستم توزیع
ترانسفورماتورهای هرمیتک و کاربرد آن در شبکه های توزیع
بررسی و تحلیل حوادث و اتفاقات عمده زیان بار شبکه های توزیع
بررسی عملکرد پستهای با عایق گازی GIS در شبکه برق ایران
کنترل تپ چنجرها زیر بار
طراحی پایه های بتنی برای خطوط انتقال و توزیع نیرو
بررسی نقش رله اتصال مجدد در شبکه های توزیع
اولویت بندی شرایط اضطراری هنگام اضافه بار و افت ولتاژ در شبکه
سیستم خبره عیب یابی و تشخیص علائم در پستهای انتقال نیرو
استفاده از خطوط چند مداره دو ولتاژ در نواحی متراکم و پرمصرف
Frequency - Dependent Resistance Calculation of Stranded Conductors in Transmission Lines by an Exponential Formula Based on the Subdivision Technique
Factors, Influencing Upon The Development of Electric Nets of Azerbaijan Republic
ن

نقش ترانسفورماتورهای توزیع در تلفات شبکه
بررسی تلفات انرژی در شبکه برق هرمزگان
گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازنهای قدرت در سیستم توزیع و انتقال و روش حذف آنها
نقش برنامه ریزی تعمیرات در بهینه سازی بهره برداری
بررسی علل بروز سوئینگها و تاثیر آنها بر روی شبکه
بهینه سازی محل و مقدار خازنهای شنت در شبکه شعاعی جهت کاهش تلفات
کاربرد سیستم های خبره در زمینه تشخیص و ارزیابی خطا در شبکه های قدرت
تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن در شبکه های توزیع با استفاده از روش گرادیان برداری
پیرامون برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری در صنعت برق
نقش تعمیرات دوره ای در افزایش قابلیت اطمینان سیستم
نرم افزار برآورد با ر و انرژی در برنامه ریزی سیستمهای توزیع انژری الکتریکی
پیش بینی کوتاه مدت بار روزانه توسط شبکه های عصبی
پیش بینی بار در شبکه توزیع بوسیله شبکه های عصبی
تاثیر خطای پیش بینی بار در طراحی اقتصادی پستهای فوق توزیع
تعیین مولفه های پیک مصرف برق در محدوده برق منطقه ای هرمزگان و حد کاهش آن
بررسی منحنی بار مناطق گرمسیر (استان هرمزگان)
مدیریت مصرف و مدیریت انرژی با اسکادا
مشکلات استفاده از سیم پیچ سوم ترانسفورماتورها در شبکه برق آذربایجان و روشهای مقابله با آن
بررسی علل بروز حوادث در تپ چنجر ترانسفورماتورهای چند پست فوق توزیع شبکه آذربایجان و روشهای مناسب جلوگیری از این حوادث
تاثیر سوء درجه حرارت محیط در کارائی تجهیزات از جمله ترانسفورماتورها
انتخاب بهینه سیستم توزیع برق و رابطه آن با زمین در شبکه های فشار ضعیف از دیدگاه ایمنی
تاثیر عملکرد آلودگی محیط بر روی مقره ها و روشهای مناسب بهبود عملکرد ایزولاسیون شبکه انتقال در مقابل آلودگی
بررسی خوردگی و پوسیدگی در پایه های انتقال نیرو در مناطق ساحلی و روشهای مقابله با آن
بررسی پدیده خوردگی پایه های بتونی در مناطق ساحلی و روش مقابله با آن
بررسی خوردگی و پوسیدگی در پایه های فلزی و بتونی و چوبی و روشهای مقابله با آن
بررسی علل فرسودگی تیرهای بتونی در منطقه اصفهان و ارائه راه حلهای تعمیرات
حفاظت خطای فاز به زمین و کاربرد ترانس زمین برای شبکه های توزیع
روش صحیح تنظیم رله های جریانی در شبکه های توزیع
تاثیر هارمونیک های جریان بر زمان عمل رله های IDMT در شبکه های توزیع
کاربرد مقره های رزینی در شبکه های توزیع
بررسی شرط ابقاء پایداری حرارتی در کابلها و اهمیت آن بویژه در مناطق گرم
روشی برای مکان یابی عبیب کابل
مقایسه سیستم های یکفاز و سه فاز در شبکه های توزیع نیرو
آنالیز حساسیت برای انتخاب کابل در سیستم های توزیع قدرت الکتریکی
مقایسه کنتورهای الکترونیک و الکترومغناطیس
اختلاف فازسنج دیجیتال
پردازش نقشه های جغرافیایی برای سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه های توزیع
معرفی نرم افزار EFB برای کاربران EMTP
تحقیقات و آموزش در صنعت برق ارائه یک برنامه مؤثر در ارتباط دانشگاه و صنعت برق
انتخاب بارگذاری مناسب با توجه به شرایط جوی و محیطی
بررسی تلفات انرژی الکتریکی در شبکه ایران
طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القائی و بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی
کاربردهای 'تروتکنولوژی' در مدیریت و برنامه ریزی و کنترل امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات برق
روش های برآورد فنی و اقتصادی در طراحی شبکه های توزیع برای مناطق روستائی
برنامه ریزی برای گسترش بهینه پستهای توزیع در شبکه های با مقیاس بزرگ
نقش مدیریت بار برای کاهش پیک شبکه با استفاده از کنترل صنایع
طراحی بهینه شبکه های فشار متوسط توزیع به کمک هوش مصنوعی
پیش بینی بار در شبکه های توزیع به روش رگرسیون بهبود یافته


ضرورت برنامه ریزی و مراعات ظرفیت های ذخیره ای عقلائی در سیستم توزیع نیرو
طراحی جامع شبکه های توزیع و بررسی فنی اقتصادی آن
پیش بینی بار در شبکه های برق آذربایجان با استفاده از فیلتر کالمن
دیدگاه های مهم برنامه ریزی کوتاه مدت در سیستم های توزیع
نوسانات ولتاژ در شبکه های توزیع و شبیه سازی دینامیکی از راه اندازی موتورهای القایی در شبکه
تنظیم ولتاژ و توان راکتیو در شبکه های توزیع با توجه به مسائل اقتصادی
کنترل بهینه قدرت راکتیو با استفاده از کمپانزاتورهای VAR استاتیکی
اثرات نامتعادلی بار در شبکه های توزیع
نقش اساسی انجام تعمیرات با روش خط گرم در کم کردن میزان خاموشی شبکه های توزیع نیرو
محاسبه تلفات در خطوط توزیع انرژی بوسیله یک روش جدید احتمالاتی
بررسی اثرات عدم تعادل بار و ارائه روشهای عملی به منظور متعادل نگهداشتن بار شبکه
کاهش هارمونیک جریان بارهای غیرخطی با استفاده از روش تزریق هارمونیک در شبکه های توزیع
جایابی بهینه خازن در خطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک
اصول انتخاب و برآورد ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع
استفاده از روکش نفوذی گوگرد در تیرهای بتنی شبکه های توزیع برای افزایش دوام و عمر آنها
مطالعه و بررسی امکان حذف تپ چنجر در ترانسفورماتورهای توزیع
روشهای شناخت و کاهش تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع
مدخلی بر قابلیت اطمینان در شبکه توزیع و گامهائی جهت برآورد شاخص های مربوطه
خطاهای امپدانس بالا در شبکه توزیع بررسی روشهای تشخیص و آزمایش روی شبکه توزیع
بارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع
تعیین شکل بهینه شبکه توزیع جهت کمترین تلفات در بهره برداری
زیانهای ناشی از خاموشی بر مصرف کنندگان
TRANSFORMER LIFE CAN BE EXTENDED
آیا استفاده از لوازم برق کلاس صفر برای ایجاد ایمنی منطقی است؟
آیا وسایل حفاظت فردی می توانند در پیشگیری از حوادث مؤثر باشند؟
نقش مدیریت ارزیابی و نظارت در بارور نمودن باور ایمنی
کاربرد محدودساز رزنانسی LC برای کاهش سطح اتصال کوتاه در پستهای توزیع
بررسی کاربرد و عدم کاربرد برقگیر در ترانسفورماتورهای توزیع مناطق روستایی
جلوگیری از خطرات برق گرفتگی در شبکه روشنائی معابر با پایه فلزی
شیوه های مناسب در کاهش حوادث
هماهنگی سطوح عایقی بین برقگیر و ترانسفورماتور
استرس و تاثیر آن بر کارکنان
حفاظت علمی در توزیع و کوردینه آن با فوق توزیع
کنترل هزینه های غرامت کارکنان از طریق ارگونومی
تجزیه و تحلیل حوادث شرکتهای توزیع و راههای پیشگیری از حوادث
کاربرد سیستمهای هوشمند برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع
نگرشی واقع بینانه به کاربرد کامپیوتر در شبکه های توزیع
بکارگیری سیستم GIS در برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی
پیش بینی هوشمند بار سیستمهای قدرت (پیشگو)
محاسبه قابلیت اعتماد در سیستم توزیع به عنوان پارامتری در تعیین وضعیت در تعیین وضعیت شبکه موجود و طراحی شبکه جدید
سیستم اطلاعات تصویری شبکه های توزیع
بررسی تاثیر ابعاد شبکه های توزیع محلی بر روی سرعت حل معادلات خطی موجود در الگوریتم های شبکه های برق
شبکه های عصبی چند لایه به صورت الگوریتمی برای عیب یابی سیستم های توزیع الکتریکی
انتخاب حفاظت اصلی و پشتیبان ترانسفورماتورهای توزیع توسط کامپیوتر
داده های محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و پیشنهاد روش جمع آوری آنها در شرکتهای توزیع
تربیت نیروی انسانی برای صنعت و رابطه بین صنعت و دانشگاه
ارزیابی نیروی انسانی
اثرات ارزشیابی و تعیین پارامترهای مناسب آن در شرکتهای توزیع
مشترکین برق و شرکتهای توزیع (کنکاشی در انتظارات متقابل)
چگونگی تشکیل شرکتهای خصوصی توزیع برق و تنظیم تعرفه فروش آنها
سیستم حسابداری برای شعب برق شرکتهای توزیع نیروی برق


ارائه روشهای مناسب در جهت رسیدگی به وضعیت روحی و رفاهی کارکنان
روش تعیین تعرفه های بهینه برق
الگوی مصرف و تبادل اطلاعات با مشترکین
عوامل موثر در سیاست گذاری نرخ و تعرفه های برق
ارزیابی فنی و اقتصادی روشنایی معابر
مشکلات ناشی از کاربرد انبوه لامپهای کم مصرف بر روی شبکه های توزیع
بررسی استفاده از حباب مشجر و نیمه مشجر در روشنایی معابر
اصلاح منحنی بار به کمک کنترل کننده های قابل برنامه ریزی بار
نقش مدیریت بار برای کاهش پیک شبکه با استفاده از محدود کردن ساعت کار مراکز تجاری
پخش بار احتمالاتی در شبکه های توزیع انرژی
پیش بینی انرژی برق مورد نیاز با استفاده از روش سریهای زمانی
پیش بینی بار به روش کاربری ارضی
مدلسازی بار شبکه های توزیع با استفاده از اطلاعات آماری مشترکین
جایابی پست های توزیع بوسیله شبکه های عصبی
کاربرد یکپارچه برای شبکه های توزیع در سطح کشور
طراحی بهینه شبکه های توزیع نیرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک
آرایش مجدد شبکه های توزیع بوسیله الگوریتم ژنتیک
نظام برنامه نویسی شیءگرا در توسعه نرم افزارهای محاسباتی مکانیزاسیون شبکه های توزیع نیروی برق
نقش ضریب بار در اصطلاح منحنی تغییرات بار
بررسی مؤلفه های بار خانگی در استان مازندران
طراحی هوشمند شبکه های توزیع در دو سطح ولتاژ
افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر ترانسهای توزیع قدیمی و فرسوده
شیوه مناسب برق رسانی در داخل شهرهای بزرگ ( پایه های تلسکوپی چند منظوره )
کاربرد محاسبات قابلیت اعتماد در تعیین نقاط مانور شبکه های توزیع
طرح هماهنگی عایقی تجهیزات شبکه توزیع به روش متداول
یک روش اقتصادی بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو
مطالعه و شناسایی شبکه توزیع با استفاده از دستگاه ثبات پارامترهای شبکه (طراحی و ساخت)
کاربرد روشهای بهینه سازی در محاسبات روشنایی معابر
بازیابی سیستمهای توزیع با استفاده از یک روش جستجوی ابتکاری جدید
تحلیل وضعیت موجود و ارائه طرح جدید برای فونداسیون تیرهای بتنی 20 کیلوولت
بررسی فنی اقتصادی پستهای توزیع فشرده
بررسی اثرات منابع ایجاد هارمونیک ها روی توان مصرفی بار
اثر خطای کنتور برق بررسی شرایط محیطی و نصب و اثر هارمونیکها
تحلیل عوامل تلفات و تعیین اولویت کاهش آنها در شبکه فشار ضعیف مازندران
وضعیت موجود و آینده هارمونیکها در شبکه های توزیع
تعیین درصد تلفات مجاز در کابل سرویس از نقطه نظر اقتصادی
استاندارد حدود مجاز هارمونیکها در سیستم برق ایران
شناسائی پدیده فیلیکر ولتاژ ناشی از بهره برداری ترانسهای جوشکاری و حذف این پدیده از شبکه توزیع
بررسی نقش اتصالات ثابت در شبکه های فشار ضعیف توزیع برق
ارزیابی اقتصادی و انتخاب بهینه خازن های موازی در شبکه توزیع خوزستان
خوردگی و تخریب تجهیزات پست های توزیع و انتقال
بررسی نمونه ای ترانسفورماتورهای توزیع سوخته شده
مقایسه افزایش حد انتقال خطوط 20 کیلوولت با استفاده از رگولاتور ولتاژ و خازن
توجیه اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع
کاربرد خازنهای ثابت و اتوماتیک جهت تنظیم ولتاژ در شبکه توزیع
پدیده فرو�

فروشنده: فرا سی دی 3

قیمت: 25,000 تومان

روش خرید: برای خرید به لینک زیر بروید...
شماره ی تماس : -
تهران > تهران
آدرس سایت : http://shoppingcity.mihanblog.com/post/66