برای ثبت آگهی کلیک کنید
نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3289 روز پیش

کارشناسی ارشد ،معادل کارشناسی ارشد

شروع دوره های آمادگی:
کنکور کارشناسی ارشد
معادل کارشناسی ارشدومنابع آن
وکاردانی به کارشناسی
محل کلاسها دانشگاه تهران
وسید خندان
آمادگی آزمون دارندگان مدرک
معادل کارشناسی ارشد :
مهندسی صنایع (کلیه گرایشها)
مهندسی عمران(کلیه گرایشها)
مدیزیت(کلیه گرایشها)
مهندسی برق (کلیه گرایشها)
کامپیوتر،علوم تربیتی ،اقتصاد ،
زبان ومحیط زیست ......
تاریخ شروع 15مردا دکار شناسی ارشد سزاسری وآزادو وزارت بهداشت
شروع دوره : 15 مرداد 87
(محیط زیست کلیه گرایشها ،حسابداری ،
مدیریت (کلیه گرایشها )زبان شناسی
وآموزش زبان ،معماری شهر سازی ،مرمت
وگروه زیست بیوشیمی ،
فیزیو لوژی،ژنتیک ،بهداشت حرفه ای ،....
کاردانی به کارشناسی ویژه دانشگاه آزاد
شروع دوره 15مردادماه 87
(برق ،کامپیوتر ،معماری ،عمران ،مکانیک ،حسابداری، زبان انگلیسی ،
مدیریت ،آموزش ابتدایی.......
،ویژه کنکور سراسریب
مامایی،پرستاری ،بهداشت (کلیه گرایشها)
رادیو لوژی ....
برترینهای کنکور کاردانی به کار شناسی
رشته کامپیوتر
-مریم مستوفی مآب (رتبه5تهران جنوب)
-معصومه خان زاده (رتبه 2 رود هن سال 85)
رشته مکانیک
- مصطفی چنانهن (رتبه یک سراسری81)
-رونالد بغوزیان ( رتبه یک آزاد 81 )
برق و الکترونیک
-1 مهدی رحمانی (رتبه یک دانشگاه شیراز 80)
زبان انگلیسی
- فاطمه رفیعی (رتبه 3)
- فائزه کلانتری دهقی (رتبه 4)
رشته معماری
-1 فاطمه یزداندوست (رتبه یک سراسری 80
-الهه میرزا زاده رتبه 9آزاد85
رشته عمران
-5 حمید رضا ابهت (رتبه 3 سراسری)
آموزش ابتدائی
-7 مونا رضایی صفت فومنی(رتبه4 8 تهران جنوب)
-8 نوشین عبدی ساوجیانی(رتبه 1 تهران ج 84)
ماما یی
لیلا تاجیک (رتبه یک دانشگاه شیراز 81)
برترینهای کارشناسی ارشد
-1 معصومه احمدیان رتبه (3) انگل شناسی و میکروب شناسی تربیت مدرس
-2 ناصر احمدیان رتبه (16) انگل شناسی دانشگاه شهید بهشتی
-3 غلامرضا بهرامی منجمی رتبه (4) ژنتیک تربیت مدرس رتبه (4) وزارت بهداشت ژنتیک انسانی
-4 مریم اسلامی زبان شناسی سراسری
-5 حمید جوقی شهرسازی سراسری شیراز
-6 الهه بافقی زاده مامائی سراسری
-7 بهنام شیرزادی فولادی رتبه (27) استخراج معدن تربیت مدرس
حمیده میرزایی بیوشیمی سراسری
-9 نگار فولادی ژنتیک سراسری
-10 محمد ناظمی میکروب شناسی سراسری
-11 مهسا محمدی کیا زبان شناسی سراسری
-12 مهشید معمار پور زبان شناسی سراسری
-13 ابراهیم باقری صنایع سراسری
-14 فریبا ظفری آناتومی سراسری
-15 فاطمه توسلی رتبه (10) مهندسی محیط زیست - آلودگیهای محیط زیست تهران علوم و تحقیقات
-16مهران فیروز بخش (14)مهندسی محیط زیست -آلودگی هوا تهران علوم وتحقیقات
-17 نیلوفر صادقی رتبه (1) مدیریت محیط زیست - حقوق بین الملل تهران علوم تحقیقات
-18فائزه امینیان رتبه (5) مهندسی محیط زیست- منابع طبیعی تهران علوم تحقیقات
-19 نرجس فرخی(8) آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا تهران شمال
-20شیرین هلالی (2)طراحی محیط زیست تهران علوم و تحقیقات
-21عسل خیلتاش (8)محیط زیست - زیستگاهها و تنوع زیستی تهران علوم و تحقیقات
2محمد عبداللهی (4)مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست تهران علوم و تحقیقات
-23 فاطمه رفیعی زبان شناسی سراسری پیام نور تهران
برای اطلاع از اسامی کامل قبول شده های کانون به سایت www.modaresineamin.com
اسامی تعدادی از اساتید کانون
م.محی الدین امینی(ریاضی عمومی 1و2)
م. منیعی(ریاضی عمومی-گسسته)
د. احمدی(زبان و بیوشیمی)
د. عقیل(سلولی و مولکولی)
د.باقری(زراعت)
م.سلامی (سیستم عامل )
م. شاد کام(مدار الکتریکی والکترونیک)
م.آذر خیل (استاتیک ومقاومت مصالح)
م.صائب (مدار منطقی )
د.تیز دست(روانشناسی)
د. مرادی(حسابداری)
د. شکری(جنین شناسی و اناتومی)
م. سنجابی(مرمت وتاریخ معماری)
د. حسینی(ژنتیک)
د0خلیلی (ایمنی شناسی)
د.یوسفی(مدیریت استراتژیک)
د. شوکتی(پرستاری)
د. پارسا فر(میکروبیو لوژی مواد غذایی)
د. چنگیزی(فیزیک هسته ای و رادیو لوزی)
د. بنی احمدی(تاریک خانه و فیزیک پرتو)
د. نظر پور(مامایی)
د. قربانی(رفتار سازمانی)
د. پرچ(تئوری مدیریت)
د. یغماییان(مواد زائد جامد)
د.خیر ابادی(زبان شناسی)
د.صفایی مدیریت تولید ومدیریت عملیاتی
محل کلاسها
(دانشگاه تهران وسید خندان )جهت کسب اطلاع بیشتر با تلفن های 22861806-021و22863439-021 تماس حاصل نمایید دفتر مرکزی سید خندان اول شریعتی ساختمان 1012
شماره ی تماس : 22863439 - 22861806