برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3137 روز پیش

دوره های آموزشی و کاربردی

نام دوره: مدیریت رفتارسازمانی
مدت دوره: 16 ساعت

هدف: آشنایی با مفاهیم رفتارسازمانی و درک نقش این علوم در بالابردن توان مدیران بمنظور افزایش کیفیت و بازدهی عملکرد پرسنل سازمان.

سرفصل های دوره :
تعریف مدیریت رفتار سازمانی
هدف های رفتارسازمانی
مبانی رفتار فرد
نگرش، شخصیت، ادراک و یادگیری
مفاهیم انگیزش
نخستین نظریه های انگیزش
تئوری های نوین انگیزش
انگیزش از مفاهیم تا کاربرد
تصمیم گیری فردی و مبانی رفتارگرا
شناخت تیم
فرهنگ سازمانی
نقش ارتباطات و رهبری در سازمان
طرح ریزی شغل، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش
نام دوره: مدیریت عمومی
مدت دوره:16ساعت

هدف: آشنایی با مفاهیم، اصول و رویکردهای مدیریت و درک نقش دانش مدیریت در بالابردن توان مدیران بمنظور افزایش کیفیت و بازدهی عملکرد پرسنل سازمان.

سرفصل های دوره :
اصول و مبانی مدیریت
وظایف مدیران
رویکردها و روشهای مختلف مدیریت
مدیریت اقتضایی
انگیزش در مدیریت
گروه و تیم
فرهنگ سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت تغییر و تحول
نام کارگاه: مدیریت اقتضایی
مدت کارگاه: 8 ساعت

هدف: آشنایی با مفاهیم و کاربردهای مدیریت اقتضایی. به دست آوردن مهارتهای تشخیص و طبقه بندی عملکرد پرسنل ، گروه ، و یا سازمان مورد نظر . ارتقاء مهارتهای مدیریتی و تطبیق و اجرای شیوه های گوناگون مدیریتی متناسب با سطح عملکرد پرسنل ، گروه ، و یا سازمان مورد نظر .

سرفصل های دوره :
مقدمه ، ضرورت مدیریت / رهبری اقتضائی
مدیریت در مقابل رهبریت
نقش ها و وظایف مدیران
تمایز میان توانایی و انگیزه
ارزیابی سطوح عملکرد
خود شناسی - سبک رهبری
آشنایی و تمایز میان شیوه های گوناگون مدیریتی
تطابق شیوه های مدیریتی متناسب با سطح عملکرد
چرخه پیش رونده و چرخه واپس رونده
مطالعه موردی
نام دوره: مدیریت منابع انسانی
مدت دوره: 16 ساعت

هدف: در این دوره، فراگیران مفاهیم و ابعاد مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی قرار می دهند.

ایجاد و تقویت آگاهی،باور و آشنایی با مهارت های کاربردی شرکت کنندگان دوره در زمینه مدیریت منابع انسانی به عنوان یک نظام فکری و در راستای افزایش اثرگذاری نـیروی انسانی و ارتقای سطـح بهره وری سازمانها و همـچنین آشنا ساختن شرکت کنندگان با جنبه های انسانی سازمانها، تقویت بینش آنها در راستای درک و انتقال مهـارت های ارتباطی جهت هدایت و راهبری نیـروی انسانی شاغل، از اهداف این دوره می باشد.

سرفصل های دوره :
کلیاتی پیرامون مدیریت منابع انسانی
شایسته گزینی: برنامه ریزی نیروی انسانی، طراحی و تجزیه تحلیل شغل ها، جذب و تأمین نیروی انسانی
شایسته پروری: توانمند سازی نیروی انسانی، ارزشیابی عملکرد نیروی انـسانی، راهبردهای مشارکتی وایـجاد انگیزشی در کـارکنان
شایسته پردازی: مدیریت جبران خدمت نیروی انسانی
مدیریت رفتار: رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی


نام کارگاه : فن اداره جلسات
مدت کارگاه: 4 ساعت

هدف: آشنایی مدیران و کارشناسان با نحوه موثر اداره جلسات .

سرفصل های دوره :
نحوه تشکیل و مدیریت جلسات
ارتباطات و مذاکرات
ارائه
مدیریت زمان
صورتجلسات

نام دوره: ارزیابی عملکرد
مدت دوره: 16 ساعت

هدف: آشنایی با مفاهیم - متدولوژی ها و فرآیند مدیریت اندازه گیری عملکرد .

سرفصل های دوره :
تعاریف و مفاهیم
مزایای اندازه گیری عملکرد
شاخصهای عملکرد
خانواده معیارها
فرآیند تعریف و تعیین شاخصها
فرآیند جمع آوری داده ها
اهمیت الگو برداری
اندازه گیری عملکرد
مدلهای تعالی و اندازه گیری عملکرد
نام کارگاه: پویایی گروه و تیم
مدت کارگاه:6 ساعت

هدف: تشریح ماهیت پویایی گروه و تیم

سرفصل های دوره :
گروه و انواع آن
مفاهیم اساسی گروه و پویایی گروهی
تیم و انواع آن
مفاهیم اساسی تیم و پویایی تیمی
بازی و تحلیل

نام کارگاه: انگیزش
مدت کارگاه: 5 ساعت
هدف: مدیران سالیان بسیار این گفته را درباره کارکنانشان تکرار کرده اند: ”این توانایی را دارد ولی از تمام آن استفاده نمیکند“. عملکرد افراد در کار و یا هر چیز دیگری، تنها به توانایی آنها بستگی ندارد، بلکه بر انگیزش نیز به همان اندازه استوار است. این کارگاه آموزشی توضیحات متنوعی از اینکه چرا بعضی از افراد تلاش بیشتری را برای کارشان به کار میبرند، ارائه می دهد. بر اساس این توضیحات، همچنین، تکنیکهای انگیزشی متنوعی معرفی می گردد.

سرفصل های دوره :
تئوری های اولیه انگیزش
تئوری های نوین انگیزش
مدیریت بر مبنای هدف
اصلاح افتار
قدر دانی و مشارکت
طراحی مجدد شغل و زمانبندی
پرداخت متغیر
مطالعه موردی
نام کارگاه : فروش حضوری و فنون مذاکره
مدت کارگاه: 6 ساعت

هدف: متناسب ساختن معلومات و مهارت های فردی شرکت کنندگان با مفاهیم بازاریابی، فروش و فنون مذاکره موفق و همچنین آگاهی از تکنیک های تکنیکهای خدعه آمیز و روش مقابله با آنها بمنظور استفاده از آن در اهداف شخصی و سازمانی .

سرفصل های دوره :
بازاریابی و فروش
رفتار فروش حرفه ای
مذاکرات سنتی-مذاکرات علمی
تکنیکهای مذاکرات علمی
مقابله با تاکتیکهای خدعه آمیز


نام کارگاه: مهارت خود آگاهی برای مدیران
مدت کارگاه: 6 ساعت
هدف: . مهمترین و معنا دارترین تغییر، تغییر خود است و نخستین گام در این فرآیند خود آگاهی است. پرسش فراگیر "براستی من کیستم"؟ میتواند بیش از همه متوجه مدیران و مسئولان امور اجرایی بواسطه نقش تاثیر گذارشان در سازمانها گردد. آگاهی یافتن از اجزای وجود همچون ارزشها، اهداف، شخصیت، تواناییها و محدودیتها یک مهارت است. این کارگاه آموزشی بر آن است تا با بررسی سر فصلهای ذیل مدیران محترم را در این مهم یاری رساند.

سرفصل های دوره :
خود شناسی جسمانی
خود آگاهی روانی: نقش، هویت، عزت نفس، هوش، شخصیت
مدل پنج عاملی شخصیت
اجرا و تفسیر تست NEO-PI
نکات کاربردی تست NEO-PI

نام کارگاه: مدیریت استرس
مدت کارگاه: 6 ساعت
هدف: . آشنایی با مفهوم، علل و عوامل فشارهای روانی. آشنایی با راهکارهای موثر برای مقابله با فشارهای روانی

سرفصل های دوره :
مفاهیم و مبانی نظری
علل و علائم استرس
فنون فردی مقابله با استرس
فنون سازمانی مقابله با استرس

نام دوره: مهارتهای زندگی
مدت دوره: 4 ساعت برای هر سر فصل

هدف: بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل شغلی و زندگی شخصی فاقد توانایی لازم هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات نا توان و آسیب پذیر ساخته است . یکی از موثرترین برنامه هایی که به افراد کمک میکند تا زندگی بهتر و سالمتری داشته باشند , برنامه آموزش مهارت های زندگی است . هدف از آموزش این مهارت ها کمک به افراد در جهت شناخت هر چه بیشتر خود , کنترل هیجانات , مقابله با استرس و حل کردن هر چه بهتر مشکلات است. یادگیری این مهارت ها باعث میشود افراد مسئولیت های مربوط به نقش کاری و اجتماعی خود را بهتر پذیرفته و بدون صدمه زدن به خود و دیگران , با مشکلات زندگی روبه رو شده , انتخاب ها و رفتار سالمی در سرتا سر زندگی داشته باشند .

سرفصل های دوره :
آموزش مهارت خود آگاهی
آموزش مهارت برقراری ارتباط موثر
آموزش مهارت حل مسئله
آموزش مهارت مقابله با هیجانات
آموزش مهارت مقابله با استرس
آموزش مهارت تفکر خلاقشماره ی تماس : 02144266111
تهران > تهران