برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3121 روز پیش

فلزیاب قوی و معدن یاب _ آموزش رایگان

تکنیک ساخت ، ترکیب ظاهر، روش کاوش قابل مقایسه با دیگر سیستمها نمی باشد. فقط به اپراتور خوب و با تجربه نیاز است

قابل تنظیم جهت حذف برگشت امواج مزاحم در سیستم طراحی شده است Sensetvity
DC روش غیر حرکتی، AC روش حرکتی

بهره می برند و جهت تفکیک توسط صدا که شنوائی اپراتور باید در اثر تجربه با آن صدا آشنا باشد CAVE بیشتر از AC در روش

قابل بهره برداری است CAVE و METAL عملیات برای پیدا نمودن نقطه مرکزی هدف می باشد که در هر دو مدل DC


Pro-Option قسمت S.A.T Speed Salf Adjustment THRESHOLD

شما را در جهت بهتر نمودن عملیات دریافت امواج کمک می کنند. امواجی که امکان دارد در مدار حذف شود و سیستم آنرا نادیده بگیرد در این قسمت به موج توانائی داده تا توسط پردازشگر، تشخیص سیستم واضح می گردد

اپراتور را برای Basic Adjustment در قسمت THRESHOLD با تنظیم

بالا بردن سطح بهره و نگهداری اطلاعات صحیح و حذف هر گونه پارازیت کمک می نماید تا حد تنظیم برابر نیاز سیستم در تماس خاک و مواد معدنی سطح ، صحنه اصلی کار بگردد

سیستم های جدید در دنیا بصورت دولوپی می باشد که شرکتهای بزرگ و معتبر جدیدا به تولید اینگونه سیستم ها روی

در TR بوده و هم Pulse دو نوع سیستم در یک نوع است زیرا هم دارای روش DPX .آورده اند. زیرا طرفداران آن کم نیستند

برای کاوش در عمق بیشتر و ایجاد تغییر صدا از هر نوع فلز و CAVE که کمتر دستگاهی هر دو حالت را دارا می باشد CAVE

مواد معدنی است که صدای زمینه باید با گوش آشنا باشد و تغییر آن را اپراتور تشخیص دهد تا در پیدا نمودن هدف دچار اشتباه نشود


این سیستم از فرآیند برترین تکنولوژی ساخت بهره برده است

عملیات ردیابی و کاوش توسط صدا که مهمترین روش تشخیص در سیستمهای کوئلی یا لوپی دنیا است چه دیجیتال و چه آنالوگ یا معمولی

در اینگونه سیستمها لوپ عقب و جلو از جعبه کنترل جدا شده و حمل و نقل آسان می گرددهر گونه فلزات یا مواد معدنی را می تواند به راحتی پیدا نماید DPX

کوچک یا بزرگ فرقی ندارد، اما پیدا نمودن فلزات و مواد معدنی بزرگ یک مزیت دارد. در سیستمهای دو لوپی که حتی المقدور ذرات را نادیده می گیرد
برای بهتر حذف نمودن فلزات و مواد معدنی مزاحم است، پس در تنظیم دقت کنید DPX نوع ساخت کوئل سیستم

برای یک سیستم کوئلی استاندارد، شرکت DEPTH Scale متر می باشد l2x2l متری یک جسم l6lنهایت قدرت در عمق

جویندگان آسیا همیشه سعی نموده است ، بهترین راه را برای شما ارائه نماید. پس در انتخاب خود دقت کنید. زیرا ما شما را تا

حد ممکن راهنمائی مینمائیم. اپراتوری فلزیاب و معدن یاب مانند رانندگی در مسابقه است که امکان موفقیت را عملکرد راننده

شماره ی تماس : 021-77380416
تهران > تهران