برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3604 روز پیش

ریاضی 1 – ریاضی 2

ریاضیات ما را از آنچه بشری است و در حوزه مقدورات بشر قرار دارد ، فراتر می برد ، به قلمرو ضرورت مطلق ، که نه فقط دنیای واقعی بلکه هر دنیای ممکن می بایستی ناگزیر خود را با آن تطبیق دهد. ( راسل )

آموزش ریاضی 1
مجموعه ها – مجموعه اعداد – توان – مجموعه اعداد گویا – چند جمله ایها – اتحاد های جبری – تجزیه چند جمله ایها – عبارات گویا – دستگاه محورهای مختصات – خط – رادیکالها – نسبتهای مثلثاتی – سهمی – معادله درجه اول – معادله درجه دوم – نامعادله

آموزش ریاضی 2
معادلات گویا ، اصم و نامعادله – تعیین علامت چند جمله ایها – حل معادلات شامل عبارات گویا و اصم – رابطه ، تابع و انتقال محورها – رابطه و تابع – قرینه یابی ، انتقال محورها ، محور و مرکز تقارن – ماتریسها و دستگاههای معادلات – ماتریس – دستگاههای دو معادله دو مجهول – رسم توابع – رسم توابع مثلثاتی – تابع جز صحیح – توابع نمایی و لگاریتمی – دنباله و تصاعد – دنباله اعداد – تصاعد حسابی – تصاعد هندسی – روابط بین نسبتهای مثلثاتی – بردار – آنالیز ترکیبی – احتمال

آموزش در گروههای سه تا چهار نفری نیز پذیرفته است .
همچنین آماده همکاری یا مدارس ، آموزشکده های فنی و حرفه ای و آموزشگاههای علمی برای تدریس ریاضیات هستیم .

مشاوره رایگان تحصیلی با ایمیل
برای مشاوره تحصیلی اعم از نحوه و شیوه درس خواندن دروس استنباطی و غیراستنباطی و برطرف نمودن نقاط ضعف و موفقیت در تحصیل از طریق ایمیل ، مسائل و مشکلات خود در تحصیل را توسط ایمیل بیان کنید ، تا در صورت امکان بتوانیم به شما پاسخ دهیم . لطفا در صورت نیاز به مشاوره ، برای پاسخ سریعتر به ایمیل شما ، بعد از ارسال ایمیل ، ما را از طریق SMS به شماره 09131288749 با تایپ کلمه moshavereh وتایپ آدرس ایمیل خودتان مطلع نمایید. با تشکر

تلفن : 09131288749 امیر موهبت – جلسه اول رایگان
email : amir_moohebat@yahoo.com
شماره تماس : 09131288749
اصفهان > اصفهان