برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3163 روز پیش

نرم افزار تعاونی مسکن (حسابداری - چک و بانک - امتیاز بندی)

حسابداری و مالی
1. مدیریت سال مالی
2. تعریف سرفصل های حسابداری تا چهار سطح (تعریف به صورت نامحدود)
3. مرتبط ساختن یک حساب تفصیلی به چند حساب معین
4. مدیریت اسناد حسابداری
5. صدور یک سند برای چند فیش
6. ایجاد سند افتتاحیه و اختتامیه به کمک سیستم به صورت هوشمند
7. صدور سند حسابداری دستی به صورت فوری
8. لیست اسناد حسابداری
9. معرفی حساب های بانکی
10. ثبت فیش به صورت فوری (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری)
11. لیست فیش های واریزی اعضاء (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری)
12. تنظیمات مربوط به سند حسابداری

مدیریت تعاونی و اعضاء
1. معرفی شرکت
2. مدیریت اطلاعات اعضاء (تعریف به تعداد نامحدود)
3. اطلاعات پروژه ها (تعریف به تعداد نامحدود)
4. مدیریت پارامتر های امتیاز بندی
5. خروج اعضاء از تعاونی
6. انتقال حساب اعضاء


چک و بانک
1. معرفی حساب های بانکی
2. مدیریت چک های صادره تعاونی (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری)
3. مدیریت چک های وارده تعاونی (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری)
4. پاس کردن چک های صادره (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری)
5. وصول چک های وارده (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری)
6. مدیریت واریز و انتقال به حساب های بانکی (امکان صدور اتوماتیک اسناد حسابداری)
7. هشدار سررسید چک های صادره تعاونی
8. هشدار سررسید چک های وارده تعاونی

گزارشات حسابداری و مالی
1. اسناد حسابداری
2. دفتر روزنامه
3. دفتر گروه
4. دفتر کل
5. دفتر معین
6. دفتر تفصیلی
7. تراز آزمایشی گروه (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی)
8. تراز آزمایشی کل (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی)
9. تراز آزمایشی معین (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی)
10. تراز آزمایشی تفصیلی (دوستونی – چهار ستونی – شش ستونی)
11. ترازنامه
12. صورت چک های صادره و وارده
13. صورت وضعیت چک های صادره و وارده
14. نمایش هشدار چک های صادره و وارده
15. صورت انتقال موجودی از بانک به بانک
16. امکان استخراج گزارش صورت مغایرت بانکی

گزارشات تعاونی مسکن
1. گزارش لیست اعضاء
2. گزارش لیست اعضاء خارج شده از تعاونی
3. گزارش ریز مبالغ واریزی اعضاء
4. ریز امتیاز اعضاء
5. گزارش واریزی اعضاء
6. لیست اعضاء به ترتیب رتبه
7. نمودار تعداد اعضاء برحسب پروژه
8. نمودار واریزی اعضاء برحسب پروژه
9. نمودار واریزی اعضاء برحسب ماه
10. نمودار واریزی اعضاء برحسب سال
11. نمودار رشد واریزی اعضاء برحسب ماه
12. نمودار رشد واریزی اعضاء برحسب سال
13. آمار اعضاء برحسب پروژه
14. آمار واریزی اعضاء برحسب ماه


امکانات عمومی نرم افزار
1. تهیه نسخه پشتیبان
2. بازیابی اطلاعات از نسخه پشتیبان
3. اطلاعات کاربران
4. تعریف سطح دسترسی کاربران
5. تغییر رمز و نام کاربری
6. مشاهده عملکرد کاربران
7. تنظیمات عمومی نرم افزار و تنظیمات محیطی نرم افزار
8. دفترچه تلفن عمومی تعاونی

برای دریافت کاتالوگ و CD رایگان با ما تماس بگیرید
http://www.dsict.com
شماره ی تماس : 02166905046 - 02166567542
تهران > تهران
آدرس سایت : http://www.dsict.com