برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3590 روز پیش

آموزش جامع ورد

آموزش جامع پاورپوينت 2007
شروع كار با يك سند پاورپوينت 2007جستجو در يك ارائه ، ويرايش متن در يك ارائه ، نمايش يك ارائه راهنمائي براي استفاده از پاورپوينت ، ايجاد ارئه توسط الگو در پاورپوينت 2007آموزش جامع ورد 2007
شروع كار با ورد 2007ساختن سند،جايگزيني متن در سند ، مخفف كردن عبارات ، تصحيح خطا تغيير ظاهر متن ، نمايش يك متن ، فرمت كردن متن در تايپ ورد 2007تغيير شكل پاراگراف ، ساختن و اصلاح ليست ، تغيير شكل يك سند استفاده از الگوها ، تغيير روش نمايش سند ، Style ، ايجاد متن سر صفحهايجاد متن پا صفحه ، شماره گذاري صفحات ، استفاده از Theme در  ورد 2007پيدا كردن معاني و مترادف كلمات، تصحيح و پاك كردن سند ، چاپ اسناد
نمايش اطلاعات به صورت جدول و ستوني ، نمايش متن در جدول نمايش متن به صورت ستوني،فرمت متن در يك جدول،ساخت نمودار سازماني كار با تصاوير گرافيكي ،استفاده از تصاوير Clip art ، تراز متنو تصوير ، ساخت Word art ، ترسيم اشكال هندسي و تغييرات آنها ، كار با نمودارها ، افزودن يك نمودار ،تغيير شكل نمودار ،دورا ن و تكه تكه كردن و جابجائي نمودارتنظيم نوع نمودار و استفاده از Pattern ، سفارشي كردن منوها و ابزارها
 انجام اتوماتيك كارها توسط ماكرو ، سفارشي كردن ماكرو  در ورد 2007ساختن فرم نامه ها و ليبل،استفاده از Outlook در يك فرم در  ورد 2007ساخت يك فرم نامه ، اصلاح فرم و استفاده از سند فرم،ساخت و چاپ ليبلكار با پاورقي ها ، كار با Book mark ، اصلاح و افزودن پاورقي و يادداشت اصلاح و ساخت فهرست عنوان و واژه ها ، ساخت وروديهاي يك فهرست واژههمكاري گروهي در ورد 2007 ، مديريت رديابي و تغييرات در سند مقايسه و ادغام اسناد ، مرور توضيحات در سند محافظت از اسناد فرستادن سند توسط پست الكترونيكي در  ورد 2007
و دهها مطلب مورد نياز ديگر
متن در يك اسلايد ، ايجاد اسلايد ، وارد كردن اسلايدها از ارائه هاي ديگرمرتب كردن اسلايدها در ارائه ، وارد كردن نكات سخنراني ، ايجاد پوشه ذخيرهافزودن پاورقي و سرآمد ، تنظيمات مناسب چاپ، چاپ يك ارائه در پاورپوينت
افزودن متن و تغيير در اسلايد ، تغيير فاصله و تراز متن ، جايگزيني متنو فونتهااصلاح متن حين تايپ كردن ، كنترل املاء و شيوه هاي نگارش ارائهبكار بردن الگوهاي طراحي در يك ارائه ، بكار بردن طرح مجدد يك اسلايد ، سازگار كردن يك ارائه ، فرمت كردن يك متن ، ذخيره كردن يك ارائه به عنوان الگونمايش يك تركيب رنگ ،افزودن يك به ارائه ،اضافه و تغيير يك پس زمينه اسلايد
رسم شكل ، ترازبندي اشكال ، تغيير نما و سه بعدي كردن اشكال رسم و ويرايش شكل كماني ، گروه بندي و خارج سازي از گروه ، وارد كردن طرحهاي گرافيكي ، تغيير اندازه و رنگ يك تصوير در پاورپوينت 2007وارد كردن جدول از Word ،وارد كردن نمودار از Excell ، وارد كردن يك گراف  وارد كردن نمودار سازماني ، دياگرام ، متن هاي طراحي شده ،
متحركسازي اسلايد ، افزودن جلوه هاي انتقالي به اسلايدها ، تنظيم نمايش انتقال اسلايد،استفاده از نماي Presenter و نمايش اسلايد درچندين مانيتوروارد كردن صدا و فيلم ،زمانبندي در يك اسلايد،ضبط نقطه نظر در نمايش اسلايدايجاد ارائه خودكار ، افزودن امضاي ديجيتالي ، ايجاد لينك در پاورپوينت 2007
ثبت يك ارائه به عنوان سند وب ، افزودن شرح به يك ارائه در پاورپوينت 2007افزودن رمز عبور به يك ارائه ، ارسال يك ارائه توسط ايميل ، انتقال ارائهتنظيم روش ايجاد اشياء در پاورپوينت 2007
و دهها نكته مورد نياز ديگر
براي اطلاعات تكميلي و خريد اينترنتي به سايت زير مراجعه كنيدwww.tarsimpress.comtell:09171401549
شماره ی تماس :